Floristi baaskursus - floristi töö esitlustehnikad pulma ja leinafloristika sh looduliku materjali väärindamise näitel

Koolituse aeg ja maht: K-L 12.-15. mai + individuaaltunnid ja õppepäevad juunis ja augustis 2021 / 165 ak tundi 

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa loss, Hiiumaa /           e-õppe keskkond Moodle

Koolitajad: Hebe-Kai Kann, Jaak Tomson, Tarmo Noormets, Jane Siimso-Merivoo

Koolituse hind: 780 eurot


Floristi baaskursus on avatud õppe kursus Hiiumaa ametikooli floristi eriala õppekava baasil. Kursus koosneb III moodulist ja õpe toimub tasemeõppe tunniplaani alusel mais, juunis ja augustis 2021. Tunnid toimuvad Suuremõisa lossi praktilise õppe klassides, lossi aias ja pargis, vajadusel ka e-õppe keskkondades . Tunniplaani kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks individuaaltunnid Hebe-Kai Kannu juhendamisel.

 

Koolituse sisu:

MAI

Fotograafia- ja pilditöötluse alused

Müümine ja klienditeenindus- vaateaknad ja kaubaväljapanek

Ilutaimed (Taimmaterjali ettevalmistamine)

Lilleseade- kimbud, pulmafloristika (pulmakaar, autoseade), lauaseaded

JUUNI

Vaateaknad, ruumi dekoreerimine

Müümine ja kl teenindus - vaateaknad ja kaubaväljapanek

Lilleseade - leinafloristika

AUGUST

Maalipraktika - objekti maalimine, maastikumaalimine, näituse ülespanek ja analüüs

Lilleseade- loodusliku materjali väärindamine, lauaseaded

 

Kõiki õppesessioone läbib Floristi õppekava Moodul 3. Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine

- praktilise töö planeerimine ja visualiseerimine

- taimmaterjali ettevalmistus ja materjali mahtude planeerimine

- kompositsiooni alused

- lilleseadete praktiline valmistamine vastavalt lähteülesandele sh lilleseade tehnikad ja töövõtted

 

Koolituse ajakava mai õppenädalal:

12. - 15. mai 

8.15 - 11.30 - praktilised tööd õppeklassides, stuudios ja õues 

Lõuna 45 min

12.15-17.15 - praktilised lilleseade  ja ruumi dekoreerimise tööd sh õues

16.-17. mai Individuaaltunnid kokkuleppelisel ajal - ilutaimed, fotograafia, õpimapi koostamine  / 15 ak tundi / Hebe-Kai Kann

 

Koolituse õpiväljundid:

- õppija kujundab oma töö esitlemiseks ja  visualiseerimiseks sobiva keskkonna sh digitaalse esitluse

- õppija tunneb digifotograafia kompositsiooni ja tehniliste näitajate aluseid

- õppija tunneb fototöötluse baastöövõtteid ning valmistab foto ette vastavalt töö esitluse eesmärgile (digifail, trükifail)

- õppija loob pulmafloristika lilleseadeid kasutades sobivaid
materjale, töövõtteid ja tehnikaid

- õppija loob leinafloristika lilleseadeid kasutades sobivaid materjale, töövõtteid ja tehnikaid

- õppija loob lilleseadeid sh dekoreerib ruumi väärindades hooajalist loodulikku materjali loovalt ja sündmuse eripära arvestades

- tunneb floristi klienditeeninduse ja müügitöö aluseid ning osaleb meeskonnatöös

 

Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka mooduli kaupa. 

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja kolme mooduli põhjal valmima õpimapi/porfoolio esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

Floristi baaskursus on avatud õppe kursus Hiiumaa ametikooli floristi eriala õppekava baasil. Kursus koosneb III moodulist ja õpe toimub tasemeõppe tunniplaani alusel mais, juunis ja augustis 2021. Tunnid toimuvad Suuremõisa lossi praktilise õppe klassides, lossi aias ja pargis, vajadusel ka e-õppe keskkondades . Tunniplaani kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks individuaaltunnid Hebe-Kai Kannu juhendamisel.

 

Koolituse sisu:

MAI

Fotograafia- ja pilditöötluse alused

Müümine ja klienditeenindus- vaateaknad ja kaubaväljapanek

Ilutaimed (Taimmaterjali ettevalmistamine)

Lilleseade- kimbud, pulmafloristika (pulmakaar, autoseade), lauaseaded

JUUNI

Vaateaknad, ruumi dekoreerimine


Müümine ja kl teenindus - vaateaknad ja kaubaväljapanek

Lilleseade - leinafloristika

AUGUST

Maalipraktika - objekti maalimine, maastikumaalimine, näituse ülespanek ja analüüs

Lilleseade- loodusliku materjali väärindamine, lauaseaded

 

Kõiki õppesessioone läbib Floristi õppekava Moodul 3. Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine

- praktilise töö planeerimine ja visualiseerimine

- taimmaterjali ettevalmistus ja materjali mahtude planeerimine

- kompositsiooni alused

- lilleseadete praktiline valmistamine vastavalt lähteülesandele sh lilleseade tehnikad ja töövõtted

 

Koolituse ajakava mai õppenädalal:

12. - 15. mai 

8.15 - 11.30 - praktilised tööd õppeklassides, stuudios ja õues 

Lõuna 45 min

12.15-17.15 - praktilised lilleseade  ja ruumi dekoreerimise tööd sh õues

16.-17. mai Individuaaltunnid kokkuleppelisel ajal - ilutaimed, fotograafia, õpimapi koostamine  / 15 ak tundi / Hebe-Kai Kann

 

Koolituse õpiväljundid:

- õppija kujundab oma töö esitlemiseks ja  visualiseerimiseks sobiva keskkonna sh digitaalse esitluse

- õppija tunneb digifotograafia kompositsiooni ja tehniliste näitajate aluseid

- õppija tunneb fototöötluse baastöövõtteid ning valmistab foto ette vastavalt töö esitluse eesmärgile (digifail, trükifail)

- õppija loob pulmafloristika lilleseadeid kasutades sobivaid
materjale, töövõtteid ja tehnikaid

- õppija loob leinafloristika lilleseadeid kasutades sobivaid materjale, töövõtteid ja tehnikaid

- õppija loob lilleseadeid sh dekoreerib ruumi väärindades hooajalist loodulikku materjali loovalt ja sündmuse eripära arvestades

- tunneb floristi klienditeeninduse ja müügitöö aluseid ning osaleb meeskonnatöös

 

Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka mooduli kaupa. 

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja kolme mooduli põhjal valmima õpimapi/porfoolio esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee