Õpe

Kooliealiste laste õppimine Suuremõisa põhikoolis

Hiiumaa Ametikooli õppijatel on õppesessioonide ajal võimalus viia oma lapsed Suuremõisa põhikooli (1.-6. klassini).​​​​​​


  • Teenust osutab Pühalepa Vallavalitsus ja vahendab Hiiumaa Ametikool. Teenuse kasutamiseks sõlmib kool lepingu lapsevanema või lapse seadusliku esindajaga.
  • Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolis õppiva lapse eest vanem tasuma ei pea, arveldamine toimub omavalitsuste vahel.
  • Lapse kooli tulekust tuleb lapsevanemal või tema seaduslikul esindajal Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli teavitada vähemalt kaks tööpäeva ette. 
  • Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli kontaktid ja infot kooli tegemiste kohta leiad kooli kodulehelt.

Lepingut saab sõlmida kooli kantseleis tööpäeviti kella 8.15 -16.00.
Kontakt: Eda Sameli, eda@hak.edu.ee, tel 5647 1544 või 469 4391.

  • Teenust osutab Pühalepa Vallavalitsus ja vahendab Hiiumaa Ametikool. Teenuse kasutamiseks sõlmib kool lepingu lapsevanema või lapse seadusliku esindajaga.
  • Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolis õppiva lapse eest vanem tasuma ei pea, arveldamine toimub omavalitsuste vahel.
  • Lapse kooli tulekust tuleb lapsevanemal või tema seaduslikul esindajal Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli teavitada vähemalt kaks tööpäeva ette. 
  • Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli kontaktid ja infot kooli tegemiste kohta leiad kooli kodulehelt.

Lepingut saab sõlmida kooli kantseleis tööpäeviti kella 8.15 -16.00.
Kontakt: Eda Sameli, eda@hak.edu.ee, tel 5647 1544 või 469 4391.