Õpe

Praktika

Praktiline õpe koolis ja ettevõttepraktika moodustavad vähemalt poole igast kutseõppe õppekavast. Praktika on tõe kriteerium ja tõeline arusaamine tuleb alles teoreetilisi teadmisi rakendades. Ettevõttepraktika ehk õppimine töökeskkonnas on seega väga oluline osa õppest.

Allpool abimaterjalid praktikaks:

Õpiobjekt Praktikaränduri teekond

PRAKTIKA DOKUMENDID

Ettevõttepraktika tingimused ja kord Hiiumaa Ametikoolis
Õppija individuaalne praktikakava (praktikalepingu lisa)
Praktikapäevik ja ettevõtte tagasiside
Ettevõttepraktika analüüs ja enesehinnang
Avalik esinemine
Praktika avalik esitlemine
Praktika kuldreeglid

PRAKTIKAJUHENDID

NB! 2018/2019 õppeaasta uuendatud

praktikajuhendid leiad siit alates oktoorist

Bussijuhi praktikajuhend
Väikesadama spetsialisti praktikajuhend
Nooremaedniku praktikajuhend
Plastitöötluse seadistaja praktikajuhend
Veoautojuhi praktikajuhend

Erialaste praktikajuhendite kohta saab täiendavat infot iga eriala juhtõpetajalt.

Praktikalepingute sõlmimist koordineerib õppekorraldaja Pille Kaups