Õpe

Praktika

Praktiline õpe koolis ja ettevõttepraktika moodustavad vähemalt poole igast kutseõppe õppekavast. Praktika on tõe kriteerium ja tõeline arusaamine tuleb alles teoreetilisi teadmisi rakendades. Ettevõttepraktika ehk õppimine töökeskkonnas on seega väga oluline osa õppest.

Allpool abimaterjalid praktikaks:

Õpiobjekt Praktikaränduri teekond

PRAKTIKAJUHENDID

Bussijuhi praktikajuhend
Väikesadama spetsialisti praktikajuhend
Nooremaedniku praktikajuhend
Plastitöötluse seadistaja praktikajuhend
Veoautojuhi praktikajuhend
Maastikuehitaja 1. kursuse praktikajuhend
Maastikuehitaja 2. kursuse praktikajuhend
Linnaaedniku praktikajuhend
Palkmajaehitaja praktikajuhend
Floristi praktikajuhend

Erialaste praktikajuhendite kohta saab täiendavat infot iga eriala juhtõpetajalt.

PRAKTIKA DOKUMENDID

Praktikalepingute sõlmimist koordineerib praktikakoordinaator Maarika Leis-Aste, maarika [at] hak.edu.ee
Õppija individuaalne praktikakava (praktikalepingu lisa)
Praktikapäevik ja ettevõtte tagasiside
Praktikapäevik ja ettevõtte tagasiside (NB! Ainult bussijuhtidele ja veoautojuhtidele)
Ettevõttepraktika analüüs ja enesehinnang
Praktika avaliku esitlemise abimaterjal

Ettevõttepraktika tingimused ja kord Hiiumaa Ametikoolis