Õpe

Praktika


Praktiline õpe koolis ja ettevõttepraktika moodustavad vähemalt poole igast kutseõppe õppekavast. Praktika on tõe kriteerium ja tõeline arusaamine tuleb alles teoreetilisi teadmisi rakendades. Ettevõttepraktika ehk õppimine töökeskkonnas on seega väga oluline osa õppest.

Allpool abimaterjalid praktikaks:

Õpiobjekt Praktikaränduri teekond

PRAKTIKAJUHENDID

Bussijuht
Veoautojuht
Maastikuehitaja ME22
Maastikuehitaja ME23
Linnaaednik
Florist
Palkmajaehitaja
Väikesadama spetsialist

Erialaste praktikajuhendite kohta saab täiendavat infot iga eriala juhtõpetajalt.

PRAKTIKA DOKUMENDID

Praktikalepingute sõlmimist koordineerib praktikakoordinaator Maarika Leis-Aste, maarika@hak.edu.ee
Õppija individuaalne praktikakava (praktikalepingu lisa)
Praktikapäevik ja ettevõtte tagasiside
Praktikapäevik ja ettevõtte tagasiside (NB! Ainult bussijuhtidele)
Praktikapäevik ja ettevõtte tagasiside (NB! Ainult veoautojuhtidele)
Ettevõttepraktika analüüs ja enesehinnang
Praktika avaliku esitlemise abimaterjal

Ettevõttepraktika korraldus Hiiumaa Ametikoolis
Juhend etteõttepoolsele praktikajuhendajale

Ettevõttepraktikat saab sooritada kas osaliselt või kogumahus ka välismaal. Vaata lähemat infot Erasmus+ programmi õpirännete ja kandideerimise kohta SIIT.

 

Praktiline õpe koolis ja ettevõttepraktika moodustavad vähemalt poole igast kutseõppe õppekavast. Praktika on tõe kriteerium ja tõeline arusaamine tuleb alles teoreetilisi teadmisi rakendades. Ettevõttepraktika ehk õppimine töökeskkonnas on seega väga oluline osa õppest.

Allpool abimaterjalid praktikaks:

Õpiobjekt Praktikaränduri teekond

PRAKTIKAJUHENDID

Bussijuht
Veoautojuht
Maastikuehitaja ME22
Maastikuehitaja ME23
Linnaaednik
Florist
Palkmajaehitaja
Väikesadama spetsialist

Erialaste praktikajuhendite kohta saab täiendavat infot iga eriala juhtõpetajalt.

PRAKTIKA DOKUMENDID

Praktikalepingute sõlmimist koordineerib praktikakoordinaator Maarika Leis-Aste, maarika@hak.edu.ee
Õppija individuaalne praktikakava (praktikalepingu lisa)
Praktikapäevik ja ettevõtte tagasiside
Praktikapäevik ja ettevõtte tagasiside (NB! Ainult bussijuhtidele)
Praktikapäevik ja ettevõtte tagasiside (NB! Ainult veoautojuhtidele)
Ettevõttepraktika analüüs ja enesehinnang
Praktika avaliku esitlemise abimaterjal

Ettevõttepraktika korraldus Hiiumaa Ametikoolis
Juhend etteõttepoolsele praktikajuhendajale

Ettevõttepraktikat saab sooritada kas osaliselt või kogumahus ka välismaal. Vaata lähemat infot Erasmus+ programmi õpirännete ja kandideerimise kohta SIIT.