Kooli nõukogu

Kooli nõukogu

Hiiumaa Ametikooli nõukogu on kooli põhimääruse § 8 lg 1 järgi kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.
Kooli nõukogu koosseis on kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-4/19 28.11.2017

Nõukogusse kuuluvad:
Ivo Eesmaa
Piret Hion
Signe Leidt
Jane Üksik
Ille Kivistu
Kadri Oja
Pille Kaups