Õpe

Toetused

Õppetoetuste eesmärgiks on toetada õpilast õpingute ajal ning motiveerida õpingute jätkamist. Õppetoetuste ja õppelaenude seaduse alusel on koolis võimalik taotleda järgmisi toetusi:

  • PÕHITOETUS JA ERITOETUS

Taotlemiste tähtajad on sügissemestril 25. september ja kevadsemestril 25. veebruar.
Otsusest teatatakse hiljemalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks.

PS! Erandkorras on eritoetust võimalik taotleda jooksvalt. Lisaks avaldusele on vaja esitada leibkonna sissetulekut tõendav dokument.

Mandrilt või teistelt saartelt Hiiumaale käivatele õpilastele kompenseeritakse edasi-tagasi sõit elukohast Suuremõisa kaks korda kuus ühistranspordi sõidupiletite alusel.
Hiiumaa elanikeregistrisse kantud õppijatele kompenseeritaks edasi-tagasi sõit elukohast Suuremõisa kord päevas ühistranspordi sõidupiletite alusel.

NB! Maakonnaliinidel sõit on tasuta!

Avaldused tuleb esitada igal aastal 10. oktoobriks.

KOOLILÕUNA HÜVITAMISE TOETUS 

Tasuta koolilõuna toetus on ette nähtud statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivatele kuni 20- aastastele ilma keskhariduseta  õpilastele koolilõuna kulude katmiseks.

Toetust antakse vastavalt Riigi kutseõppeasutuste koolilõuna toetuse kasutamise tingimustele ja korrale.