Õpe

Toetused

Õppetoetuste eesmärgiks on toetada õpilast õpingute ajal ning motiveerida õpingute jätkamist. Toetuste andmine on kehtestatud Õppetoetuste ja õppelaenude seadusega. Hiiumaa Ametikoolis on võimalik taodelda järgmiseid toetusi:

PÕHITOETUS JA ERITOETUS - toetuste andmine on kehtestatud HAK Õppekorralduseeskirjaga.
Taotlemiste tähtajad on 25. september ja 25. veebruar.
Otsusest teatatakse hiljemalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks.

PS! Erandkorras on eritoetust võimalik taotleda jooksvalt. Lisaks avaldusele on vaja esitada leibkonna sissetulekut tõendav dokument.

SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE TOETUS - toetuse andmise aluseks on 01.10.2015 jõustunud Haridus- ja teadusministri määrus

Õpilaskodus või üürikorterites elavatele õpilastele kompenseeritakse edasi-tagasi sõit kaks korda kuus ühistranspordi sõidupiletite alusel.
Iga päev koolis käivatel õpilastel kompenseeritaks edasi-tagasi sõit kord päevas ühistranspordi sõidupiletite alusel.
Avaldused tuleb esitada igal aastal 10. oktoobriks.

KOOLILÕUNA HÜVITAMISE TOETUS - Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord HAKs

Tasuta koolilõuna toetus on ette nähtud statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivatele kuni 20- aastastele ilma keskhariduseta  õpilastele koolilõuna kulude katmiseks.

Avalduse täitmiseks, peab selle eelnevalt alla laadima. Google Drive´is tuleb valida File menüüst Laadi alla kui, leida omale sobiv laiend, soovitav docx või odt, printimiseks ja käsitsi täitmiseks ka pdf. Täidetud avalduse võib allkirjastatult saata või anda kursusejuhatajale või õppekorraldajale.