Õpe

Õppekavad

AIANDUS
Florist, tase 4 õppekava
Florist, tase 4 õppekava rakenduskava
Maastikuehitaja, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)
Maastikuehitaja, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)
Noorem-maastikuehitaja, tase 3 õppekava (põhihariduse nõudeta)
Noorem-maastikuehitaja, tase 3 õppekava rakenduskava (põhihariduse nõudeta)
Nooremaednik, tase 3 õppekava (põhihariduse nõudeta)
Nooremaednik, tase 3 õppekava rakenduskava (põhihariduse nõudeta)
Linnaaednik, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

MATERJALIDE TÖÖTLEMINE
Plastitöötluse seadistaja, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)
Plastitöötluse seadistaja, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED
Palkmajaehitaja, tase 4 õppekava, (põhihariduse baasil)
Kinnisvarahooldaja, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)
Kinnisvarahooldaja, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)
Puit- ja kiviehitiste restauraatori õppekava (keskhariduse baasil)
Puit- ja kiviehitiste restauraatori õppekava rakenduskava (keskhariduse baasil)
Puitehitiste restauraatori õppekava
 
TRANSPORDITEENUSED
Väikesadama spetsialist,  tase 4 õppekava (keskhariduse baasil)
Väikesadama spetsialist,  tase 4 õppekava rakenduskava (keskhariduse baasil)
Bussijuht, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)
Veoautojuht, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)
Veoautojuhi, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)