Uudised

Aianduse õppekavarühma kordushindamise edukas tulemus 28. detsember signe

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu otsustas, et Hiiumaa Ametikooli aianduse õpe vastab
nõutavale tasemele ja nõukogu teeb haridus- ja teadusministrile ettepaneku anda koolile aianduse õppekavarühmas tähtajatu õppe läbiviimise õigus.


Kooli hinnanud komisjon tõi oma aruandes tugevustena välja: juhtimismudeli muutus, mis seisneb jagatud juhtimisprintsiibi rakendamises ja juhtõpetajate töökohtade loomises; linnaaedniku õppe avamine, mis on ainulaadne ja tänapäevases vormingus uutest Euroopa aiandustrendidest lähtuv; maastikuehituse õpilaste kohene rakendamine praktilisel õppel reaalses keskkonnas, mis toimub ka väljaspool kohalikku kogukonda; väga positiivne kooli kuvand, peegeldades tänu õpilastele ka väljaspoole, mis on parandanud kooli üldist mainet ja teinud koolist piirkondliku kompetentsikeskuse; selge arenguvaate omamine - kool teab millistel tingimustel on võimalik säilitada kvaliteetne õpe.

Arenguvõimalustena soovitas komisjon: koostöös pidajaga leida võimalus Suuremõisa mõisaansambli terviklikuks renoveerimiseks, et kasutada kompleksi kui tervikut; komisjoni hinnangul on tegemist suure ja hea arengupotentsiaaliga koolitus- ja turismiobjektiga, millest võiks välja areneda piirkonna kompetentsikeskus; koostöö põhikoolide ja gümnaasiumiga eelkutseõppe läbiviimiseks ja valikainet pakkumiseks, et aidata kaasa kutseoskuste väärtustamisele noorte seas ning ühtlasi hõlbustada noorte tööturule sisenemist.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu otsuse täisversiooniga saab tutvuda siin.

Hiiumaa Ametikoolil on nüüd tähtajatu õppe läbiviimise õigus kõikides õppekavarühmades - aiandus, ehitus ja tsiviilrajatised, transporditeenused ja materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit). 

Kooli hinnanud komisjon tõi oma aruandes tugevustena välja: juhtimismudeli muutus, mis seisneb jagatud juhtimisprintsiibi rakendamises ja juhtõpetajate töökohtade loomises; linnaaedniku õppe avamine, mis on ainulaadne ja tänapäevases vormingus uutest Euroopa aiandustrendidest lähtuv; maastikuehituse õpilaste kohene rakendamine praktilisel õppel reaalses keskkonnas, mis toimub ka väljaspool kohalikku kogukonda; väga positiivne kooli kuvand, peegeldades tänu õpilastele ka väljaspoole, mis on parandanud kooli üldist mainet ja teinud koolist piirkondliku kompetentsikeskuse; selge arenguvaate omamine - kool teab millistel tingimustel on võimalik säilitada kvaliteetne õpe.


Arenguvõimalustena soovitas komisjon: koostöös pidajaga leida võimalus Suuremõisa mõisaansambli terviklikuks renoveerimiseks, et kasutada kompleksi kui tervikut; komisjoni hinnangul on tegemist suure ja hea arengupotentsiaaliga koolitus- ja turismiobjektiga, millest võiks välja areneda piirkonna kompetentsikeskus; koostöö põhikoolide ja gümnaasiumiga eelkutseõppe läbiviimiseks ja valikainet pakkumiseks, et aidata kaasa kutseoskuste väärtustamisele noorte seas ning ühtlasi hõlbustada noorte tööturule sisenemist.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu otsuse täisversiooniga saab tutvuda siin.

Hiiumaa Ametikoolil on nüüd tähtajatu õppe läbiviimise õigus kõikides õppekavarühmades - aiandus, ehitus ja tsiviilrajatised, transporditeenused ja materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit).