Meie koolist

Dokumendid töötajatele


Dokumendid käsunduslepingu alusel töötavatele õpetajatele/koolitajatele:
Töövõtu- või käsunduslepingu üldtingimused Hiiumaa Ametikoolis
Dokumendid kõigile töötajatele:
HAK töölähetuste kord
NB! Alates 2. jaanuarist 2016 toimub kogu lähetuskorraldus läbi Riigitöötaja portaali:

  • iga töötaja algatab lähetusse mineku ise
  • iga töötaja esitab oma kuluaruande ja dokumendid ise (piletid tuleb skaneerida, vajadusel saab seda teha kantseleis või raamatukogus)

Kulude hüvitamise avaldus (.doc formaadis) täidavad käsunduslepingu alusel töötajad ja töölepinguga töötajad iskliku sõiduautoga tööülesannete täitmise korral.
Sõidupäevik kuludokumentide alusel (.xls formaadis) käsunduslepingu alusel töötavatele inimestele ja töölepinguga töötavatele inimestele lähetussõitude korral
Sõidupäevik kilomeetri hinna alusel (.xls formaadis) töölepingu alusel töötavatele inimestele isikliku sõiduauto kasutamisel tööülesannete täitmiseks
Töökorralduse reeglid
Sisehindamise kord
Personalipoliitika

Dokumendid käsunduslepingu alusel töötavatele õpetajatele/koolitajatele:
Töövõtu- või käsunduslepingu üldtingimused Hiiumaa Ametikoolis
Dokumendid kõigile töötajatele:
HAK töölähetuste kord
NB! Alates 2. jaanuarist 2016 toimub kogu lähetuskorraldus läbi Riigitöötaja portaali:

  • iga töötaja algatab lähetusse mineku ise
  • iga töötaja esitab oma kuluaruande ja dokumendid ise (piletid tuleb skaneerida, vajadusel saab seda teha kantseleis või raamatukogus)

Kulude hüvitamise avaldus (.doc formaadis) täidavad käsunduslepingu alusel töötajad ja töölepinguga töötajad iskliku sõiduautoga tööülesannete täitmise korral.
Sõidupäevik kuludokumentide alusel (.xls formaadis) käsunduslepingu alusel töötavatele inimestele ja töölepinguga töötavatele inimestele lähetussõitude korral
Sõidupäevik kilomeetri hinna alusel (.xls formaadis) töölepingu alusel töötavatele inimestele isikliku sõiduauto kasutamisel tööülesannete täitmiseks
Töökorralduse reeglid
Sisehindamise kord
Personalipoliitika