Koolituse valik *
Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
Isikukood on vajalik tunnistuse/tõendi väljastamiseks
Osaleja telefoninumber *
Osaleja e-posti aadress *
Osaleja postiaadress *
Postiaadress on vajalik koolitusarve koostamisel ning vajadusel tunnistuse/tõendi kättetoimetamisel
Koolitusel osaleja ja koolitusarve eest tasuja andmed on samad *
Kui vastasid EI, siis palume täita allolevad lahtrid arve saaja andmetega
Arve saaja ees- ja perenimi /ettevõtte nimi
Arve saaja telefoninumber
Arve saaja e-posti aadress
Arve saaja postiaadress
Lisainfo ja kommentaarid

Andmete esitamisega kinnitan, et olen tutvunud täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga

Pildi CAPTCHA
Mis kood on pildil? *
Sisestage pildil olevad tähemärgid.