Koolituse valik *
NB! Tasuta koolitustel ei saa osaleda kutse- või kõrghariduse riiklikul õppekohal õppijad, kõrgharidusega registreerujad lisatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.
Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
Isikukood on vajalik koolitustõendi või tunnistuse väljastamiseks
Osaleja telefoninumber *
Osaleja e-posti aadress *
Osaleja elukoht *
Omavalitsuse täpsusega
Osaleja haridustase *
Märgi hetkel kõrgeim haridustase
Osaleja roll tööturul *
Palun põhjenda vabas vormis oma osalemissoovi *
Erialaste oskuste arendamine, töö või eriala vahetus, ettevõtlusega alustamine vm

Andmete esitamisega kinnitan, et olen tutvunud täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga

Pildi CAPTCHA
Mis kood on pildil? *
Sisestage pildil olevad tähemärgid.