Õppekavad

AIANDUS
Florist, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)
Florist, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)
Maastikuehitaja, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)                                 Maastikuehitaja, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Nooremaednik, tase 3 õppekava (põhihariduse nõudeta)
Nooremaednik, tase 3 õppekava rakenduskava (põhihariduse nõudeta)
Linnaaednik, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)
Linnaaednik, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse Haljasalade Hooldaja) õppekava moodulite rakenduskava
Maastikuehitaja (osakutse Piirdeaedade Ehitaja) õppekava moodulite rakenduskava
Maastikuehitaja (osakutse Sillutiste Paigaldaja) õppekava moodulite rakenduskava

MATERJALIDE TÖÖTLEMINE
Plastitöötluse seadistaja, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)
Plastitöötluse seadistaja, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED
Palkmajaehitaja, tase 4 õppekava, (põhihariduse baasil)
Puitehitiste restauraator, tase 5, õppekava
Puitehitiste restauraator, tase 5, õppekava rakenduskava
Kinnisvarahooldaja, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)
Kinnisvarahooldaja, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

TRANSPORDITEENUSED
Bussijuht, tase 4 õppekava
Bussijuht, tase 4 õppekava rakenduskava
Väikesadama spetsialist,  tase 4 õppekava (keskhariduse baasil)
Väikesadama spetsialist,  tase 4 õppekava rakenduskava (keskhariduse baasil)
Veoautojuht, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)
Veoautojuhi, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)