Traditsioonipõhiste vahvärk-konstruktsioonide valmistamise algkursus

Koolituse aeg ja maht: E-R 29.11-03.12.2021 /  45 ak tundi 

Koolituse toimumiskoht: Hiiumaa ametikooli palgikoda, Suuremõisa, Hiiumaa

Koolitajad: Andres Veel

Koolituse hind: 300 eurot

REGISTREERUN KOOLITUSELE 


Sügisese vahvärkehituse koolituse käigus omandatakse vahvärkkonstruktsioonide ehitamise algteadmised alates materjalivalikust kuni konstruktsiooni püstitamiseni. Traditsiooniliste vahvärkkonstruktsioonide eriliseks ehitustehniliseks tunnuseks on puupunnühendused – metallühendusi vahvärkehituses üldreeglina (v.a sarikate kinnitamine) ei kasutata. 

Koolitusele on oodatud üldehitajad, ehituspuusepad, palkmajaehitajad, ehitusettevõtjad ja kõik huvilised kellel soov vahvärkehitusega lähemalt tutvuda.

 

Koolituse teemad:

- Ülevaade ajaloolistest vahvärkkonstruktsioonidest ja -liidetest

- Puitmaterjali valik vahvärkehituses

- Ülevaade põhilistest märkimissüsteemidest ja kasutatavatest tapigeomeetriatest

- Traditsioonilised tööriistad ja töövõtted / kaasaegsed ehitustööriistad

- Praktilised ehitustööd (materjali  ettevalmistus, märkimistööd, jooniste põhjal vahvärkliidete valmistamine, konstruktsiooni püstitamine)

- Tööohutus

 

Õppeprotsessi lõpuks õppija:

- omab algteadmisi puitmaterjalide õpetusest – enimkasutatud Eesti puuliikide füüsikalistest omadustest, materjalivigadest ning töö kvalitatiivset tulemust, konstruktsiooni stabiilsust ning püsivust mõjutavatest kriteeriumites;

- oskab tulenevalt valitud märkesüsteemist ja liidete geomeetriast valida sobivad töövahendid ning töövõtted;

- planeerib tööplatsi ja kasutab tööriistu turvaliselt, seadmata ohtu enda ning teiste tervist;

- teostab juhendamisel lihtsamad traditsioonipõhised puit-puidule liited ja oskab valminud detailidest tervikkonstruktsiooni püstitada;

 

Vahvärkehituse algkursuse õppekava aluseks on tasemeõppe õppekava Palkmajaehitaja, tase 4 Moodul 3 Sõrestikkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine

Koolituse toimub E-R kell 9-17 (9 ak tundi/päev)

Grupi suurus: 6-8 osalejat

Koolitaja töödega saad lähemalt tutvuda lehel http://www.weel.ee/tehtud-tood

 

NB! Kaugemalt tulijatele soodne majutus Hiiumaa ametikooli õpilaskodus.

Hiiumaa ametikool on Töötukassa koolituskaardi partner!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE 

 

Lisainfo telefonil 56907746 ja koolitused@hak.edu.ee

Sügisese vahvärkehituse koolituse käigus omandatakse vahvärkkonstruktsioonide ehitamise algteadmised alates materjalivalikust kuni konstruktsiooni püstitamiseni. Traditsiooniliste vahvärkkonstruktsioonide eriliseks ehitustehniliseks tunnuseks on puupunnühendused – metallühendusi vahvärkehituses üldreeglina (v.a sarikate kinnitamine) ei kasutata. 

Koolitusele on oodatud üldehitajad, ehituspuusepad, palkmajaehitajad, ehitusettevõtjad ja kõik huvilised kellel soov vahvärkehitusega lähemalt tutvuda.

 

Koolituse teemad:

- Ülevaade ajaloolistest vahvärkkonstruktsioonidest ja -liidetest

- Puitmaterjali valik vahvärkehituses

- Ülevaade põhilistest märkimissüsteemidest ja kasutatavatest tapigeomeetriatest

- Traditsioonilised tööriistad ja töövõtted / kaasaegsed ehitustööriistad


- Praktilised ehitustööd (materjali  ettevalmistus, märkimistööd, jooniste põhjal vahvärkliidete valmistamine, konstruktsiooni püstitamine)

- Tööohutus

 

Õppeprotsessi lõpuks õppija:

- omab algteadmisi puitmaterjalide õpetusest – enimkasutatud Eesti puuliikide füüsikalistest omadustest, materjalivigadest ning töö kvalitatiivset tulemust, konstruktsiooni stabiilsust ning püsivust mõjutavatest kriteeriumites;

- oskab tulenevalt valitud märkesüsteemist ja liidete geomeetriast valida sobivad töövahendid ning töövõtted;

- planeerib tööplatsi ja kasutab tööriistu turvaliselt, seadmata ohtu enda ning teiste tervist;

- teostab juhendamisel lihtsamad traditsioonipõhised puit-puidule liited ja oskab valminud detailidest tervikkonstruktsiooni püstitada;

 

Vahvärkehituse algkursuse õppekava aluseks on tasemeõppe õppekava Palkmajaehitaja, tase 4 Moodul 3 Sõrestikkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine

Koolituse toimub E-R kell 9-17 (9 ak tundi/päev)

Grupi suurus: 6-8 osalejat

Koolitaja töödega saad lähemalt tutvuda lehel http://www.weel.ee/tehtud-tood

 

NB! Kaugemalt tulijatele soodne majutus Hiiumaa ametikooli õpilaskodus.

Hiiumaa ametikool on Töötukassa koolituskaardi partner!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE 

 

Lisainfo telefonil 56907746 ja koolitused@hak.edu.ee