Avatud õpe: Väikeaia kujundamine

Koolituse aeg ja maht: sügis 2022 õppesessioonidel vastavalt tunniplaanile, 70 ak tundi kontaktõpe + e-õpe ja iseseisev töö

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa loss, Hiiumaa /           e-õppe keskkonnad

Koolitajad: Loona Põtter

Koolituse hind: 210 eurot


Väikeaia kujundamise kursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli maastikuehitaja eriala õppekava baasil. 

Koolitus tervikuna koosneb 3-4 õppesessionist ja õpe toimub õppegrupi ME20 tunniplaani alusel. Tunnid toimuvad Suuremõisa lossi õppeklassides, vajadusel ka e-õppe keskkondades. Tunniplaani kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid.

 

Koolituse ajakava:

...2022 täpsustub

 

Kooli poolt on tagatud kõik esmased õppevahendid sh erialakirjandus, joonestus- ja joonistusvahendid, arvuti ja printeri kasutamise võimalus.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbimisel õppija:

1. Tunneb mõõtkava ja tingmärkide kasutamise printsiipe ja kasutab
neid eskiisplaanil süstemaatiliselt;

2. Kasutab erialakirjandust ja usaldusväärseid digitaalseid teabeallikaid sobivate taimekoosluste valimisel.
3. Koostab erinevas stiilis maastikuehituslikke
eskiisplaane järgides kompositsiooni ja värvusõpetuse aluseid;
4. Oskab väikeaia kujundustes sihipäraselt kasutada
väikevorme (terrassid, pergolad, müürid) sidudes need eskiisplaanil ühtseks tervikuks.

 

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja õppesessioonide põhjal valmiva õpimapi esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

Väikeaia kujundamise kursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli maastikuehitaja eriala õppekava baasil. 

Koolitus tervikuna koosneb 3-4 õppesessionist ja õpe toimub õppegrupi ME20 tunniplaani alusel. Tunnid toimuvad Suuremõisa lossi õppeklassides, vajadusel ka e-õppe keskkondades. Tunniplaani kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid.

 

Koolituse ajakava:

...2022 täpsustub

 

Kooli poolt on tagatud kõik esmased õppevahendid sh erialakirjandus, joonestus- ja joonistusvahendid, arvuti ja printeri kasutamise võimalus.

Koolituse õpiväljundid


Koolituse läbimisel õppija:

1. Tunneb mõõtkava ja tingmärkide kasutamise printsiipe ja kasutab
neid eskiisplaanil süstemaatiliselt;

2. Kasutab erialakirjandust ja usaldusväärseid digitaalseid teabeallikaid sobivate taimekoosluste valimisel.
3. Koostab erinevas stiilis maastikuehituslikke
eskiisplaane järgides kompositsiooni ja värvusõpetuse aluseid;
4. Oskab väikeaia kujundustes sihipäraselt kasutada
väikevorme (terrassid, pergolad, müürid) sidudes need eskiisplaanil ühtseks tervikuks.

 

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja õppesessioonide põhjal valmiva õpimapi esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee