Avatud õpe: Väikeaia kujundamine

Koolituse aeg ja maht: N-R 11.-12.11.2021 / 20 ak tundi + 50 ak tundi jaanuar-veebruar 2022 õppesessioonidel

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa loss, Hiiumaa /           e-õppe keskkonnad

Koolitajad: Loona Põtter

Koolituse hind: 210 eurot


Väikeaia kujundamise kursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli maastikuehitaja eriala õppekava baasil. 

Koolitus tervikuna koosneb 3 õppesessionist ja õpe toimub õppegrupi ME20 tunniplaani alusel. Tunnid toimuvad Suuremõisa lossi õppeklassides, vajadusel ka e-õppe keskkondades. Tunniplaani kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid.

NB! Täiendusõppes saavad osaleda vaid lõpetatud vaktsineerimiskuuri või Covid-19 läbipõdemise tõendiga huvilised.

 

Koolituse ajakava novembri õppenädalal:

11.-12.11.2021

8.15-9.45 kursuse sissejuhatus, loeng

paus

10.00-11.30 koolitus

paus

11.45-12.30 koolitus

lõuna 45 min

13.15-14.45 koolitus

paus

15.00-17.15 koolitus

 

Kooli poolt on tagatud kõik esmased õppevahendid sh erialakirjandus, joonestus- ja joonistusvahendid, arvuti ja printeri kasutamise võimalus.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbimisel õppija:

1. Tunneb mõõtkava ja tingmärkide kasutamise printsiipe ja kasutab
neid eskiisplaanil süstemaatiliselt;

2. Kasutab erialakirjandust ja usaldusväärseid digitaalseid teabeallikaid sobivate taimekoosluste valimisel.
3. Koostab erinevas stiilis maastikuehituslikke
eskiisplaane järgides kompositsiooni ja värvusõpetuse aluseid;
4. Oskab väikeaia kujundustes sihipäraselt kasutada
väikevorme (terrassid, pergolad, müürid) sidudes need eskiisplaanil ühtseks tervikuks.

 

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja õppesessioonide põhjal valmiva õpimapi esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

Väikeaia kujundamise kursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli maastikuehitaja eriala õppekava baasil. 

Koolitus tervikuna koosneb 3 õppesessionist ja õpe toimub õppegrupi ME20 tunniplaani alusel. Tunnid toimuvad Suuremõisa lossi õppeklassides, vajadusel ka e-õppe keskkondades. Tunniplaani kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid.

NB! Täiendusõppes saavad osaleda vaid lõpetatud vaktsineerimiskuuri või Covid-19 läbipõdemise tõendiga huvilised.

 

Koolituse ajakava novembri õppenädalal:

11.-12.11.2021

8.15-9.45 kursuse sissejuhatus, loeng

paus

10.00-11.30 koolitus


paus

11.45-12.30 koolitus

lõuna 45 min

13.15-14.45 koolitus

paus

15.00-17.15 koolitus

 

Kooli poolt on tagatud kõik esmased õppevahendid sh erialakirjandus, joonestus- ja joonistusvahendid, arvuti ja printeri kasutamise võimalus.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbimisel õppija:

1. Tunneb mõõtkava ja tingmärkide kasutamise printsiipe ja kasutab
neid eskiisplaanil süstemaatiliselt;

2. Kasutab erialakirjandust ja usaldusväärseid digitaalseid teabeallikaid sobivate taimekoosluste valimisel.
3. Koostab erinevas stiilis maastikuehituslikke
eskiisplaane järgides kompositsiooni ja värvusõpetuse aluseid;
4. Oskab väikeaia kujundustes sihipäraselt kasutada
väikevorme (terrassid, pergolad, müürid) sidudes need eskiisplaanil ühtseks tervikuks.

 

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja õppesessioonide põhjal valmiva õpimapi esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee