Õppekorraldus, koostöö ja kontaktid

Hiiumaa ametikooli täienduskoolitused pakuvad võimalust õppida uusi või arendada seniseid oskuseid ajaloolises Suuremõisa mõisakompleksis ja siinsetes töökodades.

Oodatud on kõik huvilised nii Hiiumaalt kui kaugemalt. Tutvu meie koolituskalendriga ja küsi julgelt lisa.

Oleme avatud erinevatele koostööprojektidele - leiame lahenduse just Sinu koolitusvajadusele!


Hiiumaa Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Kõik kursused toimuvad täienduskoolituse õppekorralduseeskirja alusel.

Tasuta koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" mille kaudu toimuvad tööalased täienduskoolitused kõigis riiklikes kutseõppeasutustes.

Programmi otsesteks sihtgruppideks on:

  • erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda riiklikul õppekohal õppivad isikud. Kõrgharidusega registreerujad lisatakse õppegruppi vabade kohtade olemasolul.

Julgustame registreeruma kõiki huvilisi! Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud eelkõige tööealistele täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Registreerumisel on oluline oma osalemissoovi põhjendada, ainult seeläbi saame õppegrupiga liita huvilisi, kes ei kuulu otsestesse sihtgruppidesse.

KÕIK KOOLITUSED LEIAD 2020. a KOOLITUSKALENDRIST

Lisainfo telefonil 5690 7746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

Hiiumaa Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Kõik kursused toimuvad täienduskoolituse õppekorralduseeskirja alusel.

Tasuta koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" mille kaudu toimuvad tööalased täienduskoolitused kõigis riiklikes kutseõppeasutustes.

Programmi otsesteks sihtgruppideks on:

  • erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda riiklikul õppekohal õppivad isikud. Kõrgharidusega registreerujad lisatakse õppegruppi vabade kohtade olemasolul.

Julgustame registreeruma kõiki huvilisi! Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud eelkõige tööealistele täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Registreerumisel on oluline oma osalemissoovi põhjendada, ainult seeläbi saame õppegrupiga liita huvilisi, kes ei kuulu otsestesse sihtgruppidesse.

KÕIK KOOLITUSED LEIAD 2020. a KOOLITUSKALENDRIST

Lisainfo telefonil 5690 7746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee