Väikesadamate jäätmekäitlus

Jäätmemajandus sadamates on väljakutse nii sadamate haldajatele kui sadamate kasutajatele. Kuidas korraldada jäätmemajandus sadamas nii, et keskkond oleks hoitud ja ka juriidiliselt oleks kõik korrektne? Vastuseid aitab leida 2-päevane tasuta koolitus Hiiumaal.

Tutvu õppekavaga ja registreeru aadressil http://bit.do/jaatmekaitlus. Oodatud on nii Hiiumaa kui kõigi teiste maakondade väikesadamate haldajad, aktiivsed kasutajad ning koostööpartnerid/ettevõtjad.Kursusel käsitletavad teemad ja ajakava:
R, 15. nov

11.45-12.00 - Registreerumine, koolituskava tutvustus

12.00-14.15 - Sadamate ja inimtekkeliste jäätmete mõju Läänemere seisukorrale - rahvusvaheliste uuringute kokkuvõte 

14.15-14.30 PAUS

14.30-16.45 - Jäätmemajandust reguleerivad eeskirjad ja õigusaktid 

- sadama dokumentatsioon

- kohaliku omavalitsuse tasand

- riigi seadusandlik tasand

16.45-17.00 PAUS

17.00-19.00 - Sadamataristu seisukord ja valmisolek jäätmete liigiti kogumiseks

- sadamateenuseid kasutavad alused

- ürituste, toitlustusasutuste vm külastajad

- info korrastamine sadamate kommunikatsioonikanalites

- parimad praktikad


L, 16. nov 
10.00-16.00 - Loenguteemade analüüs Hiiumaa väikesadamates. Praktilised kogemused ja lahendused.

Koolitust viivad läbi Reet Siilaberg ja Dagny Kungus Keskkonnaametist ning Jane Sinijärv Keskkonnainspektsioonist, lisaks praktikud sadamates.

Tutvu õppekavaga ja registreeru aadressil http://bit.do/jaatmekaitlus

Koolitus on osalejatele tasuta. Kaugemalt tulijatele pakume soodsat majutust Suuremõisas, Hiiumaa ametikooli õpilaskodus!


Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Lisainfo telefonil 5690 7746 ja aadressil koolitused@hak.edu.ee


Kursusel käsitletavad teemad ja ajakava:
R, 15. nov

11.45-12.00 - Registreerumine, koolituskava tutvustus

12.00-14.15 - Sadamate ja inimtekkeliste jäätmete mõju Läänemere seisukorrale - rahvusvaheliste uuringute kokkuvõte 

14.15-14.30 PAUS

14.30-16.45 - Jäätmemajandust reguleerivad eeskirjad ja õigusaktid 

- sadama dokumentatsioon

- kohaliku omavalitsuse tasand

- riigi seadusandlik tasand

16.45-17.00 PAUS

17.00-19.00 - Sadamataristu seisukord ja valmisolek jäätmete liigiti kogumiseks

- sadamateenuseid kasutavad alused

- ürituste, toitlustusasutuste vm külastajad

- info korrastamine sadamate kommunikatsioonikanalites

- parimad praktikadL, 16. nov 
10.00-16.00 - Loenguteemade analüüs Hiiumaa väikesadamates. Praktilised kogemused ja lahendused.

Koolitust viivad läbi Reet Siilaberg ja Dagny Kungus Keskkonnaametist ning Jane Sinijärv Keskkonnainspektsioonist, lisaks praktikud sadamates.

Tutvu õppekavaga ja registreeru aadressil http://bit.do/jaatmekaitlus

Koolitus on osalejatele tasuta. Kaugemalt tulijatele pakume soodsat majutust Suuremõisas, Hiiumaa ametikooli õpilaskodus!


Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Lisainfo telefonil 5690 7746 ja aadressil koolitused@hak.edu.ee