Uudised

Uued tasuta tööalased täienduskoolitused 02. aprill jane

Alanud on eelregistreerimine 2019. aasta tasuta tööalastele täienduskoolitustele.


Õppekavad ja registreerimislingi leiad meie KOOLITUSKALENDRIST

Tasuta kursused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides üle Eesti ning on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele hoolimata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on oodatud põhi- ja keskharidusega inimesed, kel puudub erialane haridus, kuna statistiliselt see sihtrühm osaleb elukestvas õppes kõige vähem.

Arvestades piirkondlikku eripära ja mitmekülgsete oskuste vajalikkust julgustame registreeruma kõiki huvilisi, kellel mõne eriala vastu huvi. Igale kursusele registreerudes tuleb oma osalemissoovi põhjendada ning vabade kohtade olemasolul saame õppegruppi lisada ka kõrgharidusega õppijaid.

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“ kaudu.

Täpsema info kursuste kohta kõigis Eesti kutsekoolides leiad aadressilt:   www.hm.ee/tasuta-kursused

Õppekavad ja registreerimislingi leiad meie KOOLITUSKALENDRIST

Tasuta kursused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides üle Eesti ning on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele hoolimata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on oodatud põhi- ja keskharidusega inimesed, kel puudub erialane haridus, kuna statistiliselt see sihtrühm osaleb elukestvas õppes kõige vähem.

Arvestades piirkondlikku eripära ja mitmekülgsete oskuste vajalikkust julgustame registreeruma kõiki huvilisi, kellel mõne eriala vastu huvi. Igale kursusele registreerudes tuleb oma osalemissoovi põhjendada ning vabade kohtade olemasolul saame õppegruppi lisada ka kõrgharidusega õppijaid.


Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“ kaudu.

Täpsema info kursuste kohta kõigis Eesti kutsekoolides leiad aadressilt:   www.hm.ee/tasuta-kursused