Uudised

Restaureerimise ja muinsuskaitse teemalised loengud 11. aprill signe

Tule kuulama restaureerimise ja muinsuskaitse teemalisi loenguid!


10. mail kell 18.00 Oliver Orro -  "Vanad head ajad, vanad head majad?" Mõtteid nostalgiast, poliitikast ja ihalusest ajalooliste ehitiste koopiate ning "vanas stiilis" majade järele"

Inspireerituna hiljuti Postimehes ilmunud Lauri Vahtre üleskutsest Narva vanalinna taastamiseks arutleb arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitsja Oliver Orro selle üle, miks nii meil Eestis kui ka mujal maailmas kerkivad taas ja taas üles soovid ühe või teise ammu hävinud ajaloolise ehitise või keskkonna taas üles ehitamiseks, isegi kui selleks puudub igasugune praktiline vajadus. Miks kardab või isegi põlgab osa inimesi kaasaegset arhitektuuri ning soovib, et ajaloolisesse keskkonda lisatavad uued hooned oleks tingimata "natuke nagu vanas stiilis"? Milline on selliste praktikate muinsuskaitseline ja poliitiline kontekst? Kas professionaalsetel muinsuskaitsjatel on omakorda välja kujunenud liigne hirm koopiate ja "pseudoajalooliste" hoonete ees?

22. mai kell 18.00 Riin Alatalu,  Lenko Grigorov (Suurbritannia) - "Muinsuskaitse - kas vedur või pidur?

Kultuuripärandi väärtustamisest Eestis ja mujal räägib Riin Alatalu - ICOMOS rahvusvahelise juhatuse liige, EKA õppejõud ja Hiiumaa Ametikooli restaureerimise juhtõpetaja.
Arhitekt ja restauraator Lenko Grigorov Suurbritanniast tutvustab restaureerimisühingu Great Yarmouth Preservation Trust tegevust. Tegu on fondiga, mis tegeleb vanade majade korrastamisega, et need uuesti kogukonna kasutusse anda. Sarnased, väga pika ajalooga fondid on üldjuhul erafondid, mis teenivad tulu mälestiste korrastamisega ja investeerivad kasumi uute mälestiste korrastamisse. Ühing kaasab töödesse nii kohalikke erialaspetsialiste kui ka restaureerimise õppijaid üle maailma. Lenko Grigorov on ajalooliste hoonete konserveerimiselele spetsialiseerunud arhitekt, kellel on vanade hoonete restaureerimise suur kogemustepagas. Loeng on inglise keeles, soovijatele tõlgitakse.

24. mai kell 18.00 Heiki Mürk "Vana aken – rämps või väärtus?“

Räägime vanade akende väärtustest, säilitamisest, restaureerimisest ja korrastamisest. Oma kogemustest räägib Heiki Mürk, Küüp OÜ restauraator-meister. Vaatame koos õppefilmi akende restaureerimisest (20 min).

REGISTREERI LOENGUTELE SIIN https://forms.gle/Qd9eDpoH1DJYsB5h8

 

10. mail kell 18.00 Oliver Orro -  "Vanad head ajad, vanad head majad?" Mõtteid nostalgiast, poliitikast ja ihalusest ajalooliste ehitiste koopiate ning "vanas stiilis" majade järele"

Inspireerituna hiljuti Postimehes ilmunud Lauri Vahtre üleskutsest Narva vanalinna taastamiseks arutleb arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitsja Oliver Orro selle üle, miks nii meil Eestis kui ka mujal maailmas kerkivad taas ja taas üles soovid ühe või teise ammu hävinud ajaloolise ehitise või keskkonna taas üles ehitamiseks, isegi kui selleks puudub igasugune praktiline vajadus. Miks kardab või isegi põlgab osa inimesi kaasaegset arhitektuuri ning soovib, et ajaloolisesse keskkonda lisatavad uued hooned oleks tingimata "natuke nagu vanas stiilis"? Milline on selliste praktikate muinsuskaitseline ja poliitiline kontekst? Kas professionaalsetel muinsuskaitsjatel on omakorda välja kujunenud liigne hirm koopiate ja "pseudoajalooliste" hoonete ees?


22. mai kell 18.00 Riin Alatalu,  Lenko Grigorov (Suurbritannia) - "Muinsuskaitse - kas vedur või pidur?

Kultuuripärandi väärtustamisest Eestis ja mujal räägib Riin Alatalu - ICOMOS rahvusvahelise juhatuse liige, EKA õppejõud ja Hiiumaa Ametikooli restaureerimise juhtõpetaja.
Arhitekt ja restauraator Lenko Grigorov Suurbritanniast tutvustab restaureerimisühingu Great Yarmouth Preservation Trust tegevust. Tegu on fondiga, mis tegeleb vanade majade korrastamisega, et need uuesti kogukonna kasutusse anda. Sarnased, väga pika ajalooga fondid on üldjuhul erafondid, mis teenivad tulu mälestiste korrastamisega ja investeerivad kasumi uute mälestiste korrastamisse. Ühing kaasab töödesse nii kohalikke erialaspetsialiste kui ka restaureerimise õppijaid üle maailma. Lenko Grigorov on ajalooliste hoonete konserveerimiselele spetsialiseerunud arhitekt, kellel on vanade hoonete restaureerimise suur kogemustepagas. Loeng on inglise keeles, soovijatele tõlgitakse.

24. mai kell 18.00 Heiki Mürk "Vana aken – rämps või väärtus?“

Räägime vanade akende väärtustest, säilitamisest, restaureerimisest ja korrastamisest. Oma kogemustest räägib Heiki Mürk, Küüp OÜ restauraator-meister. Vaatame koos õppefilmi akende restaureerimisest (20 min).

REGISTREERI LOENGUTELE SIIN https://forms.gle/Qd9eDpoH1DJYsB5h8