Uudised

Otsime transporditeenuste õppekavarühmale juhtõpetajat! 26. mai kadi

Hiiumaa Ametikool kuulutab välja konkursi transporditeenuste õppekavarühma juhtõpetaja ametikohale.


Selles ametis on Sinu ülesanneteks väikesadama spetsialisti, veoauto- ja bussijuhi erialade õppe planeerimine ja korraldamine, õppekavade arendamine ja rakendamine koostöös tööandjate ja erialaliitudega, tulemuste analüüsimine. Samuti annad koostöös teiste õpetajatega oma panuse koolielu korraldamisse.

Pakume:

 • iseseisvust töö planeerimisel, häid võimalusi eneseteostuseks
 • toetavaid kolleege, suurepärast töö- ja õppekeskkonda
 • võimalust osaleda Hiiumaa jaoks olulise Suuremõisa ajaloolise mõisakompleksi arengu kujundamisel

Eeldame:

 • logistika või transpordi alast töökogemust ja/või erialale lähedast kõrgharidust
 • kasuks tuleb pedagoogiline või andragoogiline ettevalmistus/kogemus
 • head koostöö- ja õppimisvõimet, analüüsivõimet ja iseseisvust
 • aupaklikku suhtumist ümbritsevasse loodusesse ja elukeskkonda

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumine: 01.08.2022

Töö asukoht: Hiiumaa Ametikool, Suuremõisa, Hiiumaa, osaliselt kaugtöö võimalus

Kandideerimisel palume esitada hiljemalt 15.06.2022 meiliaadressile hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee järgmised dokumendid:

 • avaldus ja CV
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • muud dokumendid (soovituskiri, täienduskoolitust tõendava dokumendi koopia, kutsetunnistus jne)

Lisainfo: +372 56 471 544, hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee

Selles ametis on Sinu ülesanneteks väikesadama spetsialisti, veoauto- ja bussijuhi erialade õppe planeerimine ja korraldamine, õppekavade arendamine ja rakendamine koostöös tööandjate ja erialaliitudega, tulemuste analüüsimine. Samuti annad koostöös teiste õpetajatega oma panuse koolielu korraldamisse.

Pakume:

 • iseseisvust töö planeerimisel, häid võimalusi eneseteostuseks
 • toetavaid kolleege, suurepärast töö- ja õppekeskkonda
 • võimalust osaleda Hiiumaa jaoks olulise Suuremõisa ajaloolise mõisakompleksi arengu kujundamisel

Eeldame:

 • logistika või transpordi alast töökogemust ja/või erialale lähedast kõrgharidust
 • kasuks tuleb pedagoogiline või andragoogiline ettevalmistus/kogemus
 • head koostöö- ja õppimisvõimet, analüüsivõimet ja iseseisvust
 • aupaklikku suhtumist ümbritsevasse loodusesse ja elukeskkonda

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumine: 01.08.2022

Töö asukoht: Hiiumaa Ametikool, Suuremõisa, Hiiumaa, osaliselt kaugtöö võimalus

Kandideerimisel palume esitada hiljemalt 15.06.2022 meiliaadressile hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee järgmised dokumendid:

 • avaldus ja CV
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • muud dokumendid (soovituskiri, täienduskoolitust tõendava dokumendi koopia, kutsetunnistus jne)

Lisainfo: +372 56 471 544, hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee