Rootsi teenindus- ja ärikeel

Koolitus algab septembris (täpne ajakava täpsustub), registreerimine kursusele on alanud!  

Koolituse maht: 40 ak tundi

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa loss 

Koolitaja: Eva Raidma-Elmi

Koolitus on tasuta (kaasrahastab EL) 

Vaata ka õppekava 

Kursusele registreerumine! 


Koolituse läbinud õppija:

 • tunneb oma teenindusvaldkonna sõnavara, teenindab klienti rootsi keeles, kasutades seejuures sobivaid viisakusväljendeid; 

 • mõistab tööalaselt seonduvate toodete müügi ja teeninduse teemalist sõnavara; 

 • mõistab erialaga seonduvat kirjalikku informatsiooni (e-kirjad, tellimused, menüü jm), sh nii kõnekeelseid väljendeid, kui kirjalikul teel edastatavat infot;

 • on tutvunud ka muu turismivaldkonda kuuluva sõnavaraga ning oskab seda kasutada;

 • on tuttav klienditööks, meeskonnatööks ning projekti tööks vajaliku sõnavaraga. 

 • oskab juhatada teed ja tutvustada ümbrust. 

Lisainfo saamiseks kirjutage koolitused@hak.edu.ee või helistage tel 503 7971. 

Kursusele registreerumine! 

 

Tasuta koolitused toimuvad ESF programmi "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ ja on kaasrahastatud EL poolt. Kõik uue koolitustellimuse koolitused toimuvad perioodil aprill - detsember 2024. 

Koolituse läbinud õppija:

 • tunneb oma teenindusvaldkonna sõnavara, teenindab klienti rootsi keeles, kasutades seejuures sobivaid viisakusväljendeid; 

 • mõistab tööalaselt seonduvate toodete müügi ja teeninduse teemalist sõnavara; 

 • mõistab erialaga seonduvat kirjalikku informatsiooni (e-kirjad, tellimused, menüü jm), sh nii kõnekeelseid väljendeid, kui kirjalikul teel edastatavat infot;

 • on tutvunud ka muu turismivaldkonda kuuluva sõnavaraga ning oskab seda kasutada;

 • on tuttav klienditööks, meeskonnatööks ning projekti tööks vajaliku sõnavaraga. 

 • oskab juhatada teed ja tutvustada ümbrust. 

Lisainfo saamiseks kirjutage koolitused@hak.edu.ee või helistage tel 503 7971. 

Kursusele registreerumine! 

 

Tasuta koolitused toimuvad ESF programmi "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ ja on kaasrahastatud EL poolt. Kõik uue koolitustellimuse koolitused toimuvad perioodil aprill - detsember 2024.