Käsitöö palkmajaehitaja algkursus

Koolituse aeg ja maht: 18.-22. aprill 2022 /  45 ak tundi 

Koolituse toimumiskoht: Hiiumaa ametikooli palgikoda, Suuremõisa, Hiiumaa

Koolitajad: Ivo Leiaru

Koolituse hind: 300 eurot

REGISTREERUN KOOLITUSELE 


Kevadise palkmajaehituse koolituse käigus omandatakse palkmajaehitaja algteadmised, õpitakse palkide varamist ja tuulelukuga kalasabatapi (Eesti tuulelukuga puhasnurk) valmistamist.

Koolituse käigus valmib 2-3 rida palkkehandist kuid kõigii palkehituse etappidega saab koolituse käigus tutvuda Hiiumaa ametikooli palgikojas töös olevatel objektidel.

 

Koolituse teemad:

- Traditsiooniline palkmajaehitus - enamlevinud hoonetüübid ja tappseotised

- Puitmaterjali valik palkmajaehituses

- Traditsioonilised tööriistad ja töövõtted palkmajaehituses

- Praktilised ehitustööd (palkide ettevalmistus, märkimistööd, palkide varamine, kalasabatapi valmistamine)

- Tööohutus

 

Õppeprotsessi lõpuks õppija:

- omab algteadmisi puitmaterjalide õpetusest sh enimkasutatud Eesti puuliikide
füüsikalistest omadustest, materjalivigadest ning nende mõjust töö kvaliteedile;

- valib materjalid ja valmistab ette ehituspalgi, arvestades materjali
kvaliteeti, etteantud juhiseid ning muid konkreetse objektiga seotud
tegureid;

- valmistab juhendamisel käsitööna palkmaja detaile ning püstitab eelnevalt valmistatud palkkonstruktsiooni osadest hoone teiste konstruktsiooniosadega koostoimelise
terviku,;

- planeerib tööplatsi ja kasutab nii traditsioonilisi kui elektrilisi tööriistu turvaliselt, seadmata ohtu enda ning teiste
tervist;

 

Palkmajaehituse algkursuse õppekava aluseks on tasemeõppe õppekava Palkmajaehitaja, tase 4 Moodul 2 Palkkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine

Koolituse toimub E-R kell 9-17 (9 ak tundi/päev)

Grupi suurus: 6-8 osalejat

 

NB! Kaugemalt tulijatele soodne majutus Hiiumaa ametikooli õpilaskodus.

Hiiumaa ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE 

 

Lisainfo telefonil 56907746 ja koolitused@hak.edu.ee

Kevadise palkmajaehituse koolituse käigus omandatakse palkmajaehitaja algteadmised, õpitakse palkide varamist ja tuulelukuga kalasabatapi (Eesti tuulelukuga puhasnurk) valmistamist.

Koolituse käigus valmib 2-3 rida palkkehandist kuid kõigii palkehituse etappidega saab koolituse käigus tutvuda Hiiumaa ametikooli palgikojas töös olevatel objektidel.

 

Koolituse teemad:

- Traditsiooniline palkmajaehitus - enamlevinud hoonetüübid ja tappseotised

- Puitmaterjali valik palkmajaehituses

- Traditsioonilised tööriistad ja töövõtted palkmajaehituses

- Praktilised ehitustööd (palkide ettevalmistus, märkimistööd, palkide varamine, kalasabatapi valmistamine)

- Tööohutus

 

Õppeprotsessi lõpuks õppija:


- omab algteadmisi puitmaterjalide õpetusest sh enimkasutatud Eesti puuliikide
füüsikalistest omadustest, materjalivigadest ning nende mõjust töö kvaliteedile;

- valib materjalid ja valmistab ette ehituspalgi, arvestades materjali
kvaliteeti, etteantud juhiseid ning muid konkreetse objektiga seotud
tegureid;

- valmistab juhendamisel käsitööna palkmaja detaile ning püstitab eelnevalt valmistatud palkkonstruktsiooni osadest hoone teiste konstruktsiooniosadega koostoimelise
terviku,;

- planeerib tööplatsi ja kasutab nii traditsioonilisi kui elektrilisi tööriistu turvaliselt, seadmata ohtu enda ning teiste
tervist;

 

Palkmajaehituse algkursuse õppekava aluseks on tasemeõppe õppekava Palkmajaehitaja, tase 4 Moodul 2 Palkkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine

Koolituse toimub E-R kell 9-17 (9 ak tundi/päev)

Grupi suurus: 6-8 osalejat

 

NB! Kaugemalt tulijatele soodne majutus Hiiumaa ametikooli õpilaskodus.

Hiiumaa ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE 

 

Lisainfo telefonil 56907746 ja koolitused@hak.edu.ee