Floristi baaskursus - eriala alused praktiliste kevadseadete näitel

Koolituse aeg ja maht: R-L 19.-20. märts 2021 / 18 ak tundi 

Koolituse toimumiskoht: e-õppe keskkond Google Meet 

Koolitajad: Hebe-Kai Kann, Jaak Tomson, Tarmo Noormets

Koolituse hind: 72 eurot


Floristi baaskursus on avatud õppe kursus Hiiumaa ametikooli floristi eriala õppekava baasil. Õpe toimub tasemeõppe tunniplaani alusel 18.-19. märtsini distantsõppe keskkonnas Google Meet. Tunniplaani kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks baastöövõtete individuaaltunnid Hebe-Kai Kannu juhendamisel.

Koolituse veebilink saadetakse igale osalejale e-posti teel.

Tunniplaani kontakttundide mahule lisanduvad baastöövõtete individuaaltunnid Hebe-Kai Kannu juhendamisel.

Koolituse sisu:

Floristi õppekava Moodul 3. Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine

- praktilise töö planeerimine ja visualiseerimine

- taimmaterjali ettevalmistus ja materjali mahtude planeerimine

- kompositsiooni alused

- lilleseadete praktiline valmistamine vastavalt lähteülesandele sh lilleseade tehnikad ja töövõtted

 

Koolituse ajakava:

Individuaaltunnid kokkuleppelisel ajal - floristi töö alused, kutsesüsteem ja tehnilised baasteadmised / 2 ak tundi / Hebe-Kai Kann

19. märts

 9.00-12.00 - lilleseade - kevadine pesakimp  / 4 ak tundi / Jaak Tomson

Lõuna

13.00-16.00 - lilleseade -  vaasikõrgendusega paralleelne seade / 4 ak tundi / Jaak Tomson

20. märts

9.00-11.15 - lilleseade - istutusseaded / 3 ak tundi / Tarmo Noormets

11.30-12.15 - kunstiõpetus - ruumiliste objektide kavandamine, kipsivorm /1 ak tund / Hebe-Kai Kann

Lõuna

13.00-16.00 - lilleseade - istutusseaded / 4 ak tundi / Tarmo Noormets

 

Koolituse õpiväljundid:

- õppija tunneb floristi töö aluseid, kutsesüsteemi ja valdkonna infokanaleid

- õppija koostab erinevaid kujunduskavandeid,
arvestades materiaal-tehnilisi võimalusi ja
sündmuste eripära

- õppija loob lilleseadeid kasutades sobivaid
materjale, töövõtteid ja tehnikaid

 

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja töö esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu.

 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

Floristi baaskursus on avatud õppe kursus Hiiumaa ametikooli floristi eriala õppekava baasil. Õpe toimub tasemeõppe tunniplaani alusel 18.-19. märtsini distantsõppe keskkonnas Google Meet. Tunniplaani kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks baastöövõtete individuaaltunnid Hebe-Kai Kannu juhendamisel.

Koolituse veebilink saadetakse igale osalejale e-posti teel.

Tunniplaani kontakttundide mahule lisanduvad baastöövõtete individuaaltunnid Hebe-Kai Kannu juhendamisel.

Koolituse sisu:

Floristi õppekava Moodul 3. Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine

- praktilise töö planeerimine ja visualiseerimine

- taimmaterjali ettevalmistus ja materjali mahtude planeerimine

- kompositsiooni alused


- lilleseadete praktiline valmistamine vastavalt lähteülesandele sh lilleseade tehnikad ja töövõtted

 

Koolituse ajakava:

Individuaaltunnid kokkuleppelisel ajal - floristi töö alused, kutsesüsteem ja tehnilised baasteadmised / 2 ak tundi / Hebe-Kai Kann

19. märts

 9.00-12.00 - lilleseade - kevadine pesakimp  / 4 ak tundi / Jaak Tomson

Lõuna

13.00-16.00 - lilleseade -  vaasikõrgendusega paralleelne seade / 4 ak tundi / Jaak Tomson

20. märts

9.00-11.15 - lilleseade - istutusseaded / 3 ak tundi / Tarmo Noormets

11.30-12.15 - kunstiõpetus - ruumiliste objektide kavandamine, kipsivorm /1 ak tund / Hebe-Kai Kann

Lõuna

13.00-16.00 - lilleseade - istutusseaded / 4 ak tundi / Tarmo Noormets

 

Koolituse õpiväljundid:

- õppija tunneb floristi töö aluseid, kutsesüsteemi ja valdkonna infokanaleid

- õppija koostab erinevaid kujunduskavandeid,
arvestades materiaal-tehnilisi võimalusi ja
sündmuste eripära

- õppija loob lilleseadeid kasutades sobivaid
materjale, töövõtteid ja tehnikaid

 

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja töö esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu.

 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee