Ehitusfüüsika alused

Koolituse aeg ja koht:

R, 19. oktoober 2018 / Suuremõisa loss, I korrus, klass 12

Koolituse maht: 10 ak tundi

Koolitajad: Ants Viilup ja Üllar Alev


Ehitusfüüsika alused on avatud õppe kursus, kus igal huvilisel on võimalus osa saada palkmajaehitaja eriala loengutest. Oodatud on nii ehitussektoris tegutsevad ettevõtjad, ehitajad, restauraatorid kui ka kinnisvara omanikud, kes vajavad baasteadmisi läbimõeldud otsuste tegemiseks ehitustööde planeerimisel.

Päevakava:

8.15 - 13.15 Ants Viilup 

* Hoone ehitamine - eesmärk

Psühholoogia olulisusest ja ehitaja eetikast - subjektiivsed ja objektiivsed otsused e. psühholoogia ja tavad vs. füüsika (kilemaja v. “hingav" maja; kinnine köök v. lahtine köök; naturaalne v. tehismaterjal jne)

* Mõisted kui mõtlemise ehituskivid: vesi ehitusmaterjalides ja õhus, kondenseerumine, difusioon ja sorbtsiooniprotsessid (ab-, de-), adsorbtsioon ning hüdrofoobsus ja hüdrofiilsus, infiltratsioon, pinddifusioon, kapillaarvesi pindpinevusjõud

* Protsess ja liikumapanev jõud

* Üldteoreetilised alused. Dalton`i seadus (osarõhud), Mollier h,x-diagramm e. niiske õhu diagramm

13.15 - 14.00 LÕUNA

14.00 - 17.15 Üllar Alev 

Probleemid ja praktilised lahendused:

* Ülevaade teostatud teadusuuringutest

Seinad, põrandad, laed. Sees- ja välispoolne soojustamine. Külmasillad, niiskusprotsessid. Aurutõke. Hüdroisolatsioon. Probleemide tekkepõhjused ja toimivad lahendused

* Niisked ruumid. Hallitused ja seened

* Sisendandmete kasutamine hoone välispiirete soojus- ja niiskusrežiimide modelleerimisel

 

Kõigile kursusel osalenutele väljastatakse Hiiumaa ametikooli täiendusõppe tõend.

 

Registreerun koolitusele!

 

Lisainfo telefonil 5690 7746 ja koolitused@hak.edu.ee, Jane Üksik

Ehitusfüüsika alused on avatud õppe kursus, kus igal huvilisel on võimalus osa saada palkmajaehitaja eriala loengutest. Oodatud on nii ehitussektoris tegutsevad ettevõtjad, ehitajad, restauraatorid kui ka kinnisvara omanikud, kes vajavad baasteadmisi läbimõeldud otsuste tegemiseks ehitustööde planeerimisel.

Päevakava:

8.15 - 13.15 Ants Viilup 

* Hoone ehitamine - eesmärk

Psühholoogia olulisusest ja ehitaja eetikast - subjektiivsed ja objektiivsed otsused e. psühholoogia ja tavad vs. füüsika (kilemaja v. “hingav" maja; kinnine köök v. lahtine köök; naturaalne v. tehismaterjal jne)


* Mõisted kui mõtlemise ehituskivid: vesi ehitusmaterjalides ja õhus, kondenseerumine, difusioon ja sorbtsiooniprotsessid (ab-, de-), adsorbtsioon ning hüdrofoobsus ja hüdrofiilsus, infiltratsioon, pinddifusioon, kapillaarvesi pindpinevusjõud

* Protsess ja liikumapanev jõud

* Üldteoreetilised alused. Dalton`i seadus (osarõhud), Mollier h,x-diagramm e. niiske õhu diagramm

13.15 - 14.00 LÕUNA

14.00 - 17.15 Üllar Alev 

Probleemid ja praktilised lahendused:

* Ülevaade teostatud teadusuuringutest

Seinad, põrandad, laed. Sees- ja välispoolne soojustamine. Külmasillad, niiskusprotsessid. Aurutõke. Hüdroisolatsioon. Probleemide tekkepõhjused ja toimivad lahendused

* Niisked ruumid. Hallitused ja seened

* Sisendandmete kasutamine hoone välispiirete soojus- ja niiskusrežiimide modelleerimisel

 

Kõigile kursusel osalenutele väljastatakse Hiiumaa ametikooli täiendusõppe tõend.

 

Registreerun koolitusele!

 

Lisainfo telefonil 5690 7746 ja koolitused@hak.edu.ee, Jane Üksik