C kategooria kursus koos ametikoolitusega

Koolituse aeg ja maht: 25. veebruar-07. august 2021 / 182 ak tundi sh 20 õppesõidu tundi

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa loss, praktika Hiiumaal ja Tallinnas 

Koolitajad: Raivo Avango, Vitali Nester, Gunnar Meinhard, Viktor Rõbtšenko 

Koolituse hind: 1200 eurot


C kategooria kursus koos ametikoolitusega on avatud õppe kursus Hiiumaa ametikooli veoautojuhi eriala õppekava baasil. Õpe toimub tasemeõppe tunniplaani alusel veebruarist augustini 2021. a.

Õppesessioonid toimuvad N-L:

25.-27.02.2021

25.-27.03.2021

22.-24.04.2021

20.-22.05.2021

17.-19.06.2021

05.-07.08.2021

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine, õppesõidu ajad lepitakse kokku individuaalselt iga õppijaga..

Koolituse käigus läbitakse järgmised eriala moodulid:

- liiklusõpetus sh liikluspsühhooloogia

- sõiduki ehitus ja käsitsemine sh sõidumeerikute kasutus

- veoste veo korraldus

- veose laadimine ja kinnitamine

- karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused

- erialane võõrkeel

 

Kursusele registreerumisel tuleb täiendavalt esitada:

  • - isikut tõendav dokument
  • - B kategooria juhiload, sh peab olema läbitud lõppastmekoolitus
  • - II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõend.

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

C kategooria kursus koos ametikoolitusega on avatud õppe kursus Hiiumaa ametikooli veoautojuhi eriala õppekava baasil. Õpe toimub tasemeõppe tunniplaani alusel veebruarist augustini 2021. a.

Õppesessioonid toimuvad N-L:

25.-27.02.2021

25.-27.03.2021

22.-24.04.2021

20.-22.05.2021

17.-19.06.2021

05.-07.08.2021

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine, õppesõidu ajad lepitakse kokku individuaalselt iga õppijaga..

Koolituse käigus läbitakse järgmised eriala moodulid:

- liiklusõpetus sh liikluspsühhooloogia

- sõiduki ehitus ja käsitsemine sh sõidumeerikute kasutus

- veoste veo korraldus

- veose laadimine ja kinnitamine

- karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused

- erialane võõrkeel

 

Kursusele registreerumisel tuleb täiendavalt esitada:

  • - isikut tõendav dokument
  • - B kategooria juhiload, sh peab olema läbitud lõppastmekoolitus
  • - II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõend.

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee