Avatud õpe: Muinsuskaitse ja pärandihoid. Ajaloolise hoone uuringud ja puitarhitektuur Eestis.

Koolituse aeg ja maht: 19.-20.10.2022 / 16 ak tundi

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa ja Kärdla, Hiiumaa 

Koolitaja: Leele Välja

Koolituse hind: 42 eurot


Muinsuskaitse ja pärandihoiu kursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli puitehitiste restauraatori eriala õppekava baasil. 

Kursus toimub RE22 õppegrupi tunniplaani alusel 

19.10.2022 kell 11.35-18.15 / loengud ja seminar Suuremõisa lossis

20.10.2022 kell 8.15-16.45 / väljasõit Kärdlasse ja kokkuvõtte Suuremõisa lossis

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

- Muinsuskaitse ja pärandihoid. Sissejuhatus, süsteemi ja seaduse lühitutvustus. 

- Muinsuskaitsealad, miljööalad, rahvuspargid, pärandkultuur.

- Puitarhitektuur Eestis.

- Restaureerimispõhimõtted. Ehitis- ja ajaloomälestised.

- Uue ja vana ühendamine, st juurdeehitused ümberehitused, uus hoone ajalooliste vahel.

- Ajaloolise hoone uuringud. Kust saada infot - andmebaasid, arhiivid, väliuuringud. Järelduste tegemine.

 

Leele Välja on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogiate osakonna 

Muinsuskaitse ja pärandihoiu kursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli puitehitiste restauraatori eriala õppekava baasil. 

Kursus toimub RE22 õppegrupi tunniplaani alusel 

19.10.2022 kell 11.35-18.15 / loengud ja seminar Suuremõisa lossis

20.10.2022 kell 8.15-16.45 / väljasõit Kärdlasse ja kokkuvõtte Suuremõisa lossis

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

- Muinsuskaitse ja pärandihoid. Sissejuhatus, süsteemi ja seaduse lühitutvustus. 

- Muinsuskaitsealad, miljööalad, rahvuspargid, pärandkultuur.

- Puitarhitektuur Eestis.

- Restaureerimispõhimõtted. Ehitis- ja ajaloomälestised.

- Uue ja vana ühendamine, st juurdeehitused ümberehitused, uus hoone ajalooliste vahel.


- Ajaloolise hoone uuringud. Kust saada infot - andmebaasid, arhiivid, väliuuringud. Järelduste tegemine.

 

Leele Välja on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogiate osakonna