Õppekorraldus, koostöö ja kontaktid

Hiiumaa ametikooli täienduskoolitused pakuvad võimalust õppida uusi või arendada seniseid oskuseid ajaloolises Suuremõisa mõisakompleksis.

Oodatud on kõik huvilised nii Hiiumaalt kui mere tagant! 


Kõik meie kursused toimuvad täienduskoolituse õppekorralduseeskirja alusel. 

Hiiumaa Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Tasulised koolitused toimuvad nii eraldiseisvate kursuste kui avatud õppe kursustena. Avatud õppes saab kooli erialade tunniplaani alusel koostada endale meelepärase koolituskava.

Tasuta koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" mille kaudu toimuvad tööalased täienduskoolitused kõigis riiklikes kutseõppeasutustes.

Programmi otsesteks sihtgruppideks on:

  • erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda kutsekoolis või kõrgkoolis riiklikul õppekohal õppivad isikud.

Kõrgharidusega registreerujad lisatakse õppegruppi vabade kohtade olemasolul.

Julgustame registreeruma kõiki huvilisi! Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud eelkõige tööealistele täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Registreerumisel on oluline oma osalemissoovi põhjendada, ainult seeläbi saame õppegrupiga liita huvilisi, kes ei kuulu otsestesse sihtgruppidesse.

KÕIK KOOLITUSED LEIAD 2022. a KOOLITUSKALENDRIST

Oleme avatud erinevatele koostööprojektidele -                                                       leiame lahenduse just Sinu koolitusvajadusele!

 

Jane Üksik

täiendusõppe juht

Lisainfo telefonil 5690 7746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

Kõik meie kursused toimuvad täienduskoolituse õppekorralduseeskirja alusel. 

Hiiumaa Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Tasulised koolitused toimuvad nii eraldiseisvate kursuste kui avatud õppe kursustena. Avatud õppes saab kooli erialade tunniplaani alusel koostada endale meelepärase koolituskava.

Tasuta koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" mille kaudu toimuvad tööalased täienduskoolitused kõigis riiklikes kutseõppeasutustes.

Programmi otsesteks sihtgruppideks on:

  • erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda kutsekoolis või kõrgkoolis riiklikul õppekohal õppivad isikud.

Kõrgharidusega registreerujad lisatakse õppegruppi vabade kohtade olemasolul.

Julgustame registreeruma kõiki huvilisi! Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud eelkõige tööealistele täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Registreerumisel on oluline oma osalemissoovi põhjendada, ainult seeläbi saame õppegrupiga liita huvilisi, kes ei kuulu otsestesse sihtgruppidesse.

KÕIK KOOLITUSED LEIAD 2022. a KOOLITUSKALENDRIST

Oleme avatud erinevatele koostööprojektidele -                                                       leiame lahenduse just Sinu koolitusvajadusele!

 

Jane Üksik

täiendusõppe juht

Lisainfo telefonil 5690 7746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee