Projektid

Sõidumeeriku simulaatorite soetamine

Hiiumaa Ametikool annab veoauto- ja bussijuhtide ametikoolitusele praktilisema sisu. Selleks soetab kool õppe tarbeks sõidumeerikute simulaatorid ning  viib läbi nende kasutamise koolituse õpetajatele.

Bussi- ja veoautojuhtide ametikoolitus Hiiumaa Ametikoolis muutub tänu sõidumeerikute simulaatorite kasutuselevõtule kvaliteetsemaks.

Tulevased bussi- ja veoautojuhid saavad edaspidi omandada sõidumeerikute praktilise kasutamisoskuse juba õppe käigus ja on tööle asumiseks paremini ette valmistatud.


Projekt viiakse ellu meetme 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames. 

Taotlusvoor: 1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid - 18.05.2018-18.06.2018

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine

Projekti algus ja lõpp: 01.07.2018-31.12.2018

 

Projekt viiakse ellu meetme 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames. 

Taotlusvoor: 1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid - 18.05.2018-18.06.2018

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine

Projekti algus ja lõpp: 01.07.2018-31.12.2018