Meie koolist

Majandusaasta aruanded


Majandusaasta aruanded on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Vabariigi ja rahandusministri määrustes ja muudes õigusaktides, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Majandusaasta aruanded on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Vabariigi ja rahandusministri määrustes ja muudes õigusaktides, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri.