Rahvusvaheline koostöö

Leonardo da Vinci


Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programm on pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas alates 1995. aastast, Eestis alates 1998. aastast.

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) oli Itaalia maalikunstnik, joonistaja, skulptor, arhitekt, insener,   loodusteadlane ning leiutaja. Universaalse geeniusena on Leonardol silmapaistvaid saavutusi mitmes valdkonnas. Maalikunsti kõrval tegeles ta ka tehnikaalaste, arhitektuuriliste ja loodusteaduslike uurimustega. Ta elas ajal, mil Euroopa janunes uute teadmiste järele, kuid ei saanud kunagi ametlikku haridust. Siiski joonistas ta sajandeid oma ajast ette rutates helikopterite, tankide ja vesirataste kavandeid.

Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas. Selles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Türgi ning  Horvaatia.  Programm toimib rahvusvaheliste projektide kaudu.

Õpilaste muljed praktikast:
Leonardo da Vinci 2013

Leonardoga taas Saksamaal 2012
Leonardo Da Vinci 2011

Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programm on pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas alates 1995. aastast, Eestis alates 1998. aastast.

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) oli Itaalia maalikunstnik, joonistaja, skulptor, arhitekt, insener,   loodusteadlane ning leiutaja. Universaalse geeniusena on Leonardol silmapaistvaid saavutusi mitmes valdkonnas. Maalikunsti kõrval tegeles ta ka tehnikaalaste, arhitektuuriliste ja loodusteaduslike uurimustega. Ta elas ajal, mil Euroopa janunes uute teadmiste järele, kuid ei saanud kunagi ametlikku haridust. Siiski joonistas ta sajandeid oma ajast ette rutates helikopterite, tankide ja vesirataste kavandeid.

Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas. Selles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Türgi ning  Horvaatia.  Programm toimib rahvusvaheliste projektide kaudu.

Õpilaste muljed praktikast:
Leonardo da Vinci 2013

Leonardoga taas Saksamaal 2012
Leonardo Da Vinci 2011