Projektid

Ettevõttepraktika arendamine


Hiiumaa Ametikool viib 2017/2018 õppeaastal ellu projekti Hiiumaa Ametikool ja meistrid, sellid ja õpipoisid

Projekti eesmärk on heal tasemel toimiv, õpiväljundite saavutamisele keskendunud praktikakorralduse süsteem Hiiumaa Ametikooli aianduse, ehituse, transporditeenuste ja materjalide töötlemise õppekavarühmades. Projekti tulemusena rakendub Hiiumaa Ametikoolis 2018/2019 õppeaastal tõhus praktikasüsteem, mis toimib õppijate, praktikaettevõtete ja kooli koostöös.

Hiiumaa Ametikool lähtub oma tegevuses peamisest põhimõttest: "Kõik, mida me teeme, teeme õppija parimate õpitulemuste heaks!" Seda silmas pidades oleme seadnud projekti eesmärgid - et õppijal oleks kohe kooli astudes ja kogu õppe jooksul selge ja süsteemne ülevaade ettevõttepraktika tähtsusest, sisust ja vormist.

  • Loome võrgustiku ja praktikasüsteemi andmebaasi
  • Koolitame praktikajuhendajaid
  • Kaasame õppesse uusi praktikuid
  • Loome interaktiivse õpiobjekti "Praktikaränduri teekond"

Projekti juhib praktikakoordinaator Maarika Leis-Aste maarika@hak.edu.ee

Hiiumaa Ametikool viib 2017/2018 õppeaastal ellu projekti Hiiumaa Ametikool ja meistrid, sellid ja õpipoisid

Projekti eesmärk on heal tasemel toimiv, õpiväljundite saavutamisele keskendunud praktikakorralduse süsteem Hiiumaa Ametikooli aianduse, ehituse, transporditeenuste ja materjalide töötlemise õppekavarühmades. Projekti tulemusena rakendub Hiiumaa Ametikoolis 2018/2019 õppeaastal tõhus praktikasüsteem, mis toimib õppijate, praktikaettevõtete ja kooli koostöös.

Hiiumaa Ametikool lähtub oma tegevuses peamisest põhimõttest: "Kõik, mida me teeme, teeme õppija parimate õpitulemuste heaks!" Seda silmas pidades oleme seadnud projekti eesmärgid - et õppijal oleks kohe kooli astudes ja kogu õppe jooksul selge ja süsteemne ülevaade ettevõttepraktika tähtsusest, sisust ja vormist.

  • Loome võrgustiku ja praktikasüsteemi andmebaasi
  • Koolitame praktikajuhendajaid
  • Kaasame õppesse uusi praktikuid
  • Loome interaktiivse õpiobjekti "Praktikaränduri teekond"

Projekti juhib praktikakoordinaator Maarika Leis-Aste maarika@hak.edu.ee