Täiendusõpe

Täiskasvanud õppija nädal

Juba aprilli lõpus saavad kõik soovijad esitada tublisid täiskasvanud õppijaid, koolitajaid, õppijasõbralikke tööandjaid ning õppimisele innustavaid õpitegusid täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.

Konkurss kestab 20. aprillist 23. maini.

Tunnustust väärivaid inimesi, tööandjaid ja õpitegusid tasub märgata juba praegu, et konkursi avanedes jääks vaid kandidaatide esitamise vaev!

Konkursile esitatud kandidaatide seast selguvad laureaadid täiskasvanud õppija nädalal oktoobris. Laureaate tunnustame 12. oktoobril.


Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) toimub 11.-22. oktoobrini 2023.

TÕNi raames toimub kõikjal üle Eesti arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi, tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste  õppimisalaseid saavutusi.

TÕNi koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga

TÕNi raames  kuulutatakse välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õpiteo ja aasta õppijasõbraliku tööandja laureaadid.
Maakondlikud laureaadid saavad samuti igal aastal tunnustuse osaliseks.
Hiiumaal on põhjust uhkust tunda - nii 2020. kui 2021. aasta aasta õppija riiklikud laureaadid on just meie saarelt!
Tunnustatute kohta saad täpsemalt lugeda SIIT.
 
ETKA Andrase 30. aasta juubeli puhul istutati 2021. a maakondliku tunnustamisürituse raames Suuremõisa lossi tagaparki Hiiumaa elukestva õppe puu. Oma puu sai sel aastal iga maakond. Suuremõisa kui tänane elukestva õppe keskus Hiiumaal on selleks kindlasti sobiv koht - igapäevaselt töötavad siin koos täiskasvanute õppegruppide ja täienduskoolitustega Hiiumaa ametikool, Hiiumaa gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe osakond, Suuremõisa Lasteaed-Algkool ja Pühalepa Vaba Aja Keskus. Koos tegutsevad ja õpivad inimesed kõigis vanusegruppides lasteaialastest väärikas eas pensionärideni.
 
Hea ülevaate sellest, kuidas täiskasvanuna oma haridusteed jätkata või uusi oskusi omandada annab lehekülg haridusportaal.edu.ee või jallekooli.ee

Õpi midagi uut koos teiste täiskasvanutega! 

TÕN koordinaator Hiiumaal on Annely Veevo, e-post annely.veevo@hiiumaa.ee

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) toimub 11.-22. oktoobrini 2023.

TÕNi raames toimub kõikjal üle Eesti arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi, tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste  õppimisalaseid saavutusi.

TÕNi koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga


TÕNi raames  kuulutatakse välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õpiteo ja aasta õppijasõbraliku tööandja laureaadid.
Maakondlikud laureaadid saavad samuti igal aastal tunnustuse osaliseks.
Hiiumaal on põhjust uhkust tunda - nii 2020. kui 2021. aasta aasta õppija riiklikud laureaadid on just meie saarelt!
Tunnustatute kohta saad täpsemalt lugeda SIIT.
 
ETKA Andrase 30. aasta juubeli puhul istutati 2021. a maakondliku tunnustamisürituse raames Suuremõisa lossi tagaparki Hiiumaa elukestva õppe puu. Oma puu sai sel aastal iga maakond. Suuremõisa kui tänane elukestva õppe keskus Hiiumaal on selleks kindlasti sobiv koht - igapäevaselt töötavad siin koos täiskasvanute õppegruppide ja täienduskoolitustega Hiiumaa ametikool, Hiiumaa gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe osakond, Suuremõisa Lasteaed-Algkool ja Pühalepa Vaba Aja Keskus. Koos tegutsevad ja õpivad inimesed kõigis vanusegruppides lasteaialastest väärikas eas pensionärideni.
 
Hea ülevaate sellest, kuidas täiskasvanuna oma haridusteed jätkata või uusi oskusi omandada annab lehekülg haridusportaal.edu.ee või jallekooli.ee

Õpi midagi uut koos teiste täiskasvanutega! 

TÕN koordinaator Hiiumaal on Annely Veevo, e-post annely.veevo@hiiumaa.ee