Meie koolist

Kooli nõukogu


Hiiumaa Ametikooli nõukogu on kooli põhimääruse § 8 lg 1 järgi kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.
Kooli nõukogu koosseis on kinnitatud direktori 31.08.2022 käskkirjaga nr 1-4/11

Nõukogusse kuuluvad:

Ivo Eesmaa, direktor

Hebe-Kai Kann, floristi eriala juhtõpetaja

Pille Kaups, õppekorraldaja ja töötajate usaldusisik

Ille Kivistu, majandusjuht

Maarika Leis-Aste, praktika koordinaator

Lylian Lainoja, aedniku eriala juhtõpetaja

Kadi Mustasaar, kommunikatsiooni- ja turundusjuht

Airi Raamat, väikesadama spetsialisti eriala juhtõpetaja

Merje Suits, maastikuehitaja eriala juhtõpetaja ja juhtaednik

Andres Veel, ehituse õppekavarühma juhtõpetaja

Karin Lindroos, täiendusõppe juht

Hiiumaa Ametikooli nõukogu on kooli põhimääruse § 8 lg 1 järgi kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.
Kooli nõukogu koosseis on kinnitatud direktori 31.08.2022 käskkirjaga nr 1-4/11

Nõukogusse kuuluvad:

Ivo Eesmaa, direktor

Hebe-Kai Kann, floristi eriala juhtõpetaja

Pille Kaups, õppekorraldaja ja töötajate usaldusisik

Ille Kivistu, majandusjuht

Maarika Leis-Aste, praktika koordinaator

Lylian Lainoja, aedniku eriala juhtõpetaja

Kadi Mustasaar, kommunikatsiooni- ja turundusjuht

Airi Raamat, väikesadama spetsialisti eriala juhtõpetaja

Merje Suits, maastikuehitaja eriala juhtõpetaja ja juhtaednik

Andres Veel, ehituse õppekavarühma juhtõpetaja

Karin Lindroos, täiendusõppe juht