Meie koolist

Dokumendid


Põhimäärus
Teabehalduse kord
Dokumendid töötajale
Hankekord
Hankeplaan
Majandusaasta aruanded
Arvutivõrgu eeskiri
Infoturbe eeskirjad
Koostöö ja järelvalve
Ametijuhendid

Avalik dokumendiregister:
PINAL

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Küsimuste korral palume pöörduda kooli kantseleisse tel: 469 4391 või 5647 1544 või e-posti aadressil hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee


Ametijuhendid

Avalik dokumendiregister:
PINAL

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Küsimuste korral palume pöörduda kooli kantseleisse tel: 469 4391 või 5647 1544 või e-posti aadressil hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee