Suuremõisa pargi rekonstrueerimine

 

LOE SIIT Kristiina Hellströmi kokkuvõtet  pargi rekonstrueerimise projektist (lisatud projekti joonis)

 

SUUREMÕISA PARGI infovoldik (PDF versioon)

 

Suuremõisa pargi rekonstrueerimine

Hiiumaa Ametikooli hallataval Suuremõisa pargi alal (Tagapargis) tehakse raie- ja istututustöid perioodil 11. jaanuar – 30. mai 2016 vastavalt Suuremõisa pargi rekonstrueerimise põhiprojektile.

Töid rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus looduskaitse programmi alt (KIK-i projekt nr 10526: Suuremõisa pargi rekonstrueerimine)

Tehtavad tööd on surnud, haigete ja ohtlike puude raie ja äravedu, puude hoolduslõikus, kändude freesimine ning puude ja põõsaste istutamine.

Tööde teostaja on hanke võitnud Pärnu pereettevõte Kuusk AE OÜ. Ettevõte tegeleb igapäevaselt pargi- ja tänavapuude hooldusega, ohtlike puude raiega ning ka puude ja põõsaste istutamisega. Arboristiteenust pakutakse aastast 2008.  http://www.kuuseaiand.ee

Tööde järelevalvet teeb rekonstrueerimisprojekti autor, maastikuarhitekt  
Kristiina Hellström.


Projektil on Keskkonnaameti kooskõlastus 03.04.2014 nr HLS 14-4/14/5431-2 ja Muinsuskaitseameti kooskõlastus  04.04.2014 nr 22324.

Küsimustega võite pöörduda Kristiina Hellströmi poole, tel 51942047  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Raietööd Suuremõisa Tagapargis, fotod: Kristiina Hellström

Õppekeskkonna kaasajastamine

Õppekeskkonna kaasajastamine


Paralleelselt Suuremõisa lossi renoveerimistöödega on Hiiumaa Ametikoolil käimas projekt Õppekeskkonna kaasajastamine. Projekt on rahastatud Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ alt.


Projekt viiakse läbi 01.04.2015 – 31.10.2015


Projekti käigus

 

1)    Sisustatakse kooli peahoone keldrikorrusel asuv restaureerimise õpperuumid: soetatakse töölauad, toolid, kapid, konsoolid, tööriistade riiulid ning väikevahendeid
     - Soetatakse ehituse õppekavarühma praktilise õppe vahendid ja seadmed: puidu-ja katusetööde, ehitusmõõdistamise, kiviehitiste restaureerimise ja restaureerimise valikmoodulite õppeks.

2)    Soetatakse universaalne väiketraktor aianduse, metsanduse ja ehituse õppekavarühmade praktiliseks õppeks.

3)      Sisustatakse kooli toitlustusruumide köögiruumid tehnika, inventari ja nõudega, sealhulgas toidu valmistamiseks ja toidu pakkumiseks vajalike nõudega.
Sisustatakse söögisaalid toolide, laudade ja muu vajaliku inventariga.

4)    Sisustatakse kantselei ruumid laudade, toolidega. Sisustatakse garderoob kappide ja nagidega


Projekti viib läbi Hiiumaa Ametikool


Lisainfo: Signe Leidt,  e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; tel: +372 5330 9374  või Ly Kaups, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 56480998
 
Projekt on rahastatud Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ alt.

 

Artikkel projektist ->

Artikkel meedias ->

 

Galerii ->

Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine

 

EMP toetuste 2009-2014 programmi "Mõisakoolid - säilitamine läbi kasutamise" Hiiumaa ametikooli projekt "Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine" on lõppenud.

 

Täname kõik partnereid ja kaasalööjaid:

 

Hå gamle prestegard

Hiiumaa Muinsuskaitse Selts

SA Hiiumaa Muuseumid

Pühalepa vald

 

Tänu EMP mõisakoolide programmile alguse saanud Hiiumaa ametikooli koostöö Norra partneriga jätkub. Sel õppeaastal osalevad meie kooli puit- ja kiviehitiste restaureerimise õpilased õppepraktikal Obrestadi majaka juures. Koos valmistati ette ja esitati ERASMUS+ programmi raames SA Archimedes Eesti büroole juba kolmas ühine projekt "Efficient Student Development Through International Placement”.

 

Martin Wortsi koostatud Suuremõisa analüüs ja töökava on teejuhiks ametikooli juhitud külastuskeskuse meeskonnale, kes alustab tööd selle aasta märtsikuus.

 

Rõõmsate kohtumisteni Hiiumaa ametikoolis ja peagi avatavas Suuremõisa lossis!

 

Signe Leidt

 

Põhjalikuma ülevaate tegevustest saab külastades projekti kodulehekülge

Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., +372 5330 9374

 

Projekt RECORDI : Recall coastal heritage for rural entrepreneurship

Erasmus+ strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

 

KOKKUVÕTE RECORDI PROJEKTI AMETLIKUL KODULEHEL 

 

Projekti raames valminud õppekava "Rannikualade turismiettevõtja täienduskoolitus - sihtkoha arendamine" alusel viidi kevadel 2016 läbi esimene 80-tunnine pilootkoolitus.

Uus kursus toimub 22.02.-07.06.2017 (õppekava PDF versioon)

 

 

Projekt RECORDI : Recall coastal heritage for rural entrepreneurship

Ranniku kultuuripärandi taaselustamine maaettevõtluses

 

Projekti üldine eesmärk: ranniku äärealade elu- ja majanduskeskkonna parandamine läbi kultuuripärandi süvakasutuse ökoturismi ettevõtluses.

 

Projekti vahetu eesmärk: kultuuripärandipõhise ökoturismi õppekava ja õppematerjalide valmimine

 

Mis on ranniku kultuuripärand? Rannikul elamise oskused, mida on kujundanud kogukonnas ja mida kantakse põlvest põlve, nagu kombed, võtted, esemed, kunstiline väljendus ja väärtused. Sisaldab nii ainelist kui vaimset pärandit. Pärand, mida käsitletakse projektis RECORDI, on:

-      mereline pärand, purjelaevandus- ja ehitus, traditsioonid;

-      ranniku oskused ja käsitöö, nagu tõrvapõletamine, kalandus;

-      ranniku toidutraditsioonid, merega seotud kokandus, kohaliku toidu väärtustamine;

-      lood, legendid, laulud ja kombed.

 

Mis on ökoturism? Turismi vorm suhteliselt kahjustamata maapiirkondades, mis on vähese koormusega, haridusliku suunaga, kultuurilist komponenti sisaldav ja kohalikku kogukonda austav, kohalikku majandust otseselt toetav.

 

Projekt RECORDI toob kokku Läänemere ja Vahemere ranniku kogemused ning kujundab need täiskasvanuõppe õppekavaks koos täiendavate õppematerjalidega. Projekti sihtrühm on ökoturismi teenuseid pakkuvad maapiirkondade inimesed, kes soovivad saada süvateadmisi pärandkultuurist ja kasutada neid teadmisi oma teenuses, pakkudes külastajatele praktilisi, harivaid ja hariduslikke elamusi. 

 

Projekti põhilised väljundid:

- kultuuripärandipõhise ökoturismi õppekava, mida saab kasutada ka e-õppes;

- õppematerjalidena kasutatavaad 7 lühi-videofilmi eri piirkondade parimatest praktikatest;

- brošüür (digikujul), kus selgitatakse põhimõtteid, antakse soovitusi ja esitatakse parimad näited.

 

Projekti põhitegevused:

- projektimeeskonna seminar-koosolekud metoodika ja väljundite väljatöötamiseks;

- üks konverents projekti eesmärkide ja tulemuste levitamiseks Eestis;

- testrühma õppeseminarid (5 päeva) erinevate pärandkultuuri ja ökoturismi oskuste õppimiseks;

- veebileht, perioodiliselt uueneva infoga.

 

Projekti jätkusuutlikkus:

Väljatöötatud õppekava leiab kasutamist Hiiumaa Ametikooli õppekavarühmades (äriteenuse, logistika, ehitus, aiandus) ja seda on võimalik pakkuda kasutamiseks ka teistes kutseõppeasutustes.

 

Projekti lisandväärtused:

- rühm inimesi eri riikidest teevad koostööd ja kasutavad ranniku kultuuripärandi oskusi oma ökoturismi ettevõtluses, mis on praktilised, atraktiivsed, seikluslikud ning mitmekesistavad teenust;

- säästva rannikumajanduse ja UNESCO programmi “Inimene ja Biosfäär” ja rohemajanduse põhimõtted on taasteadvustatud;

- paraneb traditsioonilise kultuuriga seotud ranniku äärealade elukeskkond.

 

Lisainfo: Signe Leidt e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel: 53 309 374

 

Hiiumaa halulaeva ehitust ja tõrvaajamist tutvustav film:

 

 

 

 

 

Alamkategooriaid

 • KUTSE: jätka õpinguid
 • Õpilaskodu renoveerimine

  Hiiumaa Ametikool viib Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove vahendusel läbi projekti „Õpilaskodu renoveerimine“. 

  Õpilaskodu renoveerimise eesmärgiks on muuta 1980. aastal valminud ja kapitaalselt remontimata hoones elamis- ja olmetingimused ajakohaseks, st vastavaks Eesti kutseõppeasutustes ja lähimaades normiks peetavale tasemele ning majutusasutuse nõuetele, et sedakaudu teha kutseõpe paremini kättesaadavaks. Õpilaskodu on kavandatud kuni 60 kohalisena.

  Renoveerimisel tuginetakse 2008. aastal koostatud investeeringute kavandile. Õpilaskodu hoone muudetakse projekti käigus sooja-, tuult- ja vettpidavaks, tehnoseadmed, võrgud jm süsteemid ohutult ja efektiivselt toimivateks. Katus, välis- ja siseseinad, laed, põrandad, trepid, avatäited (uksed, aknad) uuendatakse, samuti uuendatakse välis- ja siseviimistlus ning vahetatakse välja püsisisustus (sh sanitaar- ja köögitehnika, inventar). Luuakse võimalus liikumispuudega inimeste majutamiseks. Renoveeritakse hoone kaks maapealset korrust ning kasutusele võetakse ka keldrikorrus.
  Õpilaskodu renoveerimist toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Projekt viiakse läbi Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ raames vastu võetud HTM 02.04.2008 määruse nr 23 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“  (https://www.riigiteataja.ee/akt/12948094?leiaKehtiv ) kohaselt.

   

  Õpilaskodu renoveerimise uudised:

 • Leonardo da Vinci

   

  Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programm on pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas alates 1995. aastast, Eestis alates 1998. aastast. 

   

  Leonardo da Vinci (1452 - 1519) oli Itaalia maalikunstnik, joonistaja, skulptor, arhitekt, insener,   loodusteadlane ning leiutaja. Universaalse geeniusena on Leonardol silmapaistvaid saavutusi mitmes valdkonnas. Maalikunsti kõrval tegeles ta ka tehnikaalaste, arhitektuuriliste ja loodusteaduslike uurimustega. Ta elas ajal, mil Euroopa janunes uute teadmiste järele, kuid ei saanud kunagi ametlikku haridust. Siiski joonistas ta sajandeid oma ajast ette rutates helikopterite, tankide ja vesirataste kavandeid.

   

  Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas. Selles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Türgi ning  Horvaatia.  Programm toimib rahvusvaheliste projektide kaudu. 

   

  Õpilaste muljed praktikast:

 • Peahoone restaureerimine
Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates