Tasuta ESF kursused 2017 I pa

 

Uudiste, veebitekstide, pressiteadete ja e-kirjade kaasaegsed vormistusvõtted 17.-19.02.2017 20 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Rannikuala turismiettevõtja täienduskoolitus 22.02-07.04.2017 80 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus 09.-10.03;09.-10.11.2017 32 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Puhastusteeninduse baaskursus 16.-17.03.2017+praktika 60 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Mesinduse ABC 18.03.2017 + praktika 30 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Traditsioonipõhiste vahvärkkonstruktsioonide valmistamise algkursus NB! Uus algusaeg 17.04-31.06.2017 120 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Rootsi keele algkursus turismitöötajatele 21.03-03.05.2017 80 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Ettevõtte visuaalne identiteet kui mainekujundaja 07.-29.04.2017 48 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Väikeveekogud haljastuses 27.04-13.05.2017 38 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Veoohutus ja koormate kinnitamine 05.-06.05.2017 20 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Ohtlike puude langetamine 12.-13. ja 19.-20. mai 2017 36 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Väikesadama töö õiguslikud alused 25.-26.05.2017 20 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Viimistlustehnikad muinsuskaitsealustel objektidel 26.-28.05 ja 25.-27.08.2017 60 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Võsalõikamine metsauuendusel 13.-15.06.2017 25 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Sketch Up PRO algajatele 28.-30.06.2017 24 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Palkkonstruktsiooni toimeprintsiibid - enim levinud vead projekteerimisel ja ehitamisel 10.-11.07.2017 20 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Pühalepa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates