Täienduskoolitus

Raamatupidaja, tase 5

Tase 5, esmaõpe - kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat.

 

Õppetöö toimub kord kuus 3-4 päevaste sessioonidena ja e-õppena. Õppetööle lisandub ettevõttepraktika.

 

Valmistame ette töötaja, kes väärtustab oma kutseala, mõistab majandusarvestuse põhiprintsiipe ja on valmis meeskonnatööks nii väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetes kui lühiajalistes projektimeeskondades. Raamatupidaja tegeleb järgmiste majandusarvestuse valdkondadega - põhiliselt finantsarvestusega, kuid ka finantsaruannete analüüsiga, maksuarvestusega, kulu- ja eelarvestusega. Raamatupidajad leiavad erialast tööd nii äri-, avalikus- kui mittetulundussektoris.

 

Õppeperioodi vältel läbitakse järgmised õppekava moodulid:

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
 • finantsarvestus
 • maksuarvestus
 • juhtimisarvestus

Valikõpingute moodulid:

 • organisatsioonikäitumine
 • uurimistöö alused
 • erialane inglise keel B1 tasemel
 • erialane saksa keel B1 tasemel
 • erialane vene keel B1 tasemel  
 • personalitöö ja –arvestus
 • projektijuhtimine

 

Põhjaliku ja täpse ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab raamatupidamise eriala õppekava rakenduskava.

 

Lõpetamisel saab õpilane:

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused  ja erinevad soodustused. Koolil on mugav ja soodne õpilaskodu, tunde annavad professionaalsed erialaõpetajad.

 

Kooli astumiseks tuleb esitada:

 • avaldus
 • isikut tõendav dokument
 • keskharidust tõendav dokument
 • 2 fotot
Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates