Täienduskoolitus

Teade ehitushanke kohta

Hiiumaa Ametikool viib alates 06.03.2014 läbi avatud hankemenetlusega riigihanke, et sõlmida hankeleping Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimiseks. Hiiumaa Ametikooli volitatud esindajaks hanke teostamisel on AS Riigi Kinnisvara (riigihangete seaduse § 13 lg 2 alusel).

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates