Täienduskoolitus

Nooremaednik, tase 3

 

 

 
Nooremaednik on oskustöötaja, kes täidab põhilisi tööülesandeid kõikides aianduse valdkondades – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses jm. Nooremaednik valib ja kasutab aiatöödeks sobivaid töövahendeid ja meetodeid, tegutsedes plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult. 
 
Tema põhilisteks tööülesanneteks on külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, hooldamine; saagi/toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine.
 
Nooremaednik töötab üldjuhul etteantud juhiste järgi ning osaleb tulemuslikult meeskonnatöös. Nooremaednik järgib head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.
 
Põhiharidusnõudeta õppesse on oodatud kõik erialast huvitatud - nii keskhariduse kui doktorikraadiga. Õppegrupi töös lähtutakse igaühe individuaalsetest võimetest ja vajadustest.
 

Põhiõpingud:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • köögiviljandus
 • puuviljandus
 • iluaiandus

Valikõpingud:

 • sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
 • aiakujundus
 • mesindus
 • lilleseadete valmistamine
 • kalmistuhaljastuse rajamine ja hooldamine
 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab õppekava rakenduskava.

 

Eriala õpilastel on võimalik taotleda õppe- ja/või eritoetust.

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad oma eriala häst tundvad hinnatud praktikud. Õppetöö toimub Suuremõisa mõisakompleksis, kooli käsutuses on suur iluaed ning ajalooline Inglise stiilis mõisapark.

 

Lõpetaja saab:

 • Hiiumaa Ametikooli lõputunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Nooremaedniku kutsetunnistuse

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 
Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates