Täienduskoolitus

Avatud õpe

 

Kas oled mõelnud võimalusele õppida koolis ainult seda, mis sulle meeldib või mis on sulle otseselt vajalik?

 

Avatud õppe näol tegemist on moodulipõhise õppega, kus ametikooli erialagruppide õppekavadest on võimalik valida endale huvipakkuv moodul või üksik õppeaine. Avatud õppes toimuvad tunnid vastavalt kooli tunniplaanile. Täpsed tunniplaanid avaldatakse reeglina 2 nädalat enne vastava eriala õppenädalat. Erialade õppenädalad on kinnitataud õppetöögraafikus, mille abil saab planeerida ajavahemiku, mil tuleb arvestada tunniplaani jälgimisega nii koolitusjuhi kui kooli kodulehe kaudu.

 

Õpet korraldab täienduskoolituse osakond, igale õpilasele koostatakse põhiõppekava baasil individuaalne õppekava ning kursuse läbimisel väljastatakse osalejatele ametikooli täienduskoolituse tunnistus. Avatud õppes osalemine on tasuline. 2015/2016 õa-l on ühe akadeemilise tunni maksumuseks avatud õppes on 2 eurot. Praktilisi töid sisaldavate tundide puhul arvestatakse lisaks õppekavarühmade ja õppevormide riiklikke koefitsente.

Näitde kursuse maksumuse kujunemisest: metsanduse õppekavarühmas toimuvad 15 akadeemilist loengutundi maksab õppijale 15 x 2 eurot=30 eurot, 15 akadeemilist tundi puidu loodusliku vormi erikasutust (sh vigursaagimine) maksab 15 x 2 eurot x koefitsent 2,0=60 eurot.

 

 

Uuri julgelt lisa!

 

Jane Üksik

Koolitus- ja infojuht

56 907 746

 

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates