Palkmajaehitaja, tase 4

 Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2 aastat

 

Palkmajaehitaja valib materjalid ning valmistab ette ehituspalgi, arvestades materjali kvaliteeti, etteantud juhiseid ning muid konkreetse objektiga seotud tegureid; valmistab iseseisvalt käsitööna palkhoone konstruktsiooniosad; püstitab iseseisvalt tööstuslikult või käsitööna valmistatud konstruktsiooniosadest tervikliku palkkonstruktsiooni (sh katusekonstruktsiooni), paigaldab palkehitise avatäited, trepid, sarikad ja muud puitkonstruktsioonid.

 

Õppetöö toimub kord kuus 4-5 päeval koolis ja e-õppe teel, lisandub praktika erialaga seotud ettevõttes. Õpe lõppeb kutseeksamiga. Palkmajaehitaja leiab tööd ehituse või restaureerimise valdkonnas või eraettevõtjana.

 

Põhiõpingud: 

 • Sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse
 • Palkkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine
 • Sõrestikkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine
 • Avatäidete valmistamine
 • Palkehitise piirdetarindid
 • Palkehitiste  renoveerimine
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

 

Valikõpingud:
 • Arvutil joonestamine

 • Hoonete sise- ja välisvärvimine

 • Hoonete sisekliima ja energiasääst

 • Eesti maa- ja linnaarhitektuur

 • Leiliruumide ehitamine

 • Katusekatete paigaldamine

 • Praktiline ehitusmõõdistamine

 • Ehituspalgi varumine

 • Muinsuskaitse alused puitehitiste restaureerimisel

 

Õpilastel on võimalik taotleda õppetoetusi. Koolil on kõigi mugavustega soodne õpilaskodu.

 

Lõpetamisel saad: 

 • Kooli tunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Palkmajaehitaja kutsetunnistuse

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Kinnisvarahooldaja, tase 4

 4. taseme esmaõpe, õppeaeg 2 aastat

 

Kinnisvarahooldaja töötab hoonete ja kruntide ning nende rajatiste korrashoiuga tegelevas ettevõttes või eraettevõtjana. 

Kinnisvarahooldaja mõistab kinnisvara korrashoiu eesmärke ja komplekstegevuste olemust ning kinnisvarahooldaja rolli ja vastutust nende elluviimisel, omab ülevaadet Eestis kehtivast ehituskorraldusest ja energiatõhusa ehitamise põhimõtetest ning ehitiste põhikonstruktsioonidest ja tehnosüsteemidest.

 

Õppetöö toimub kord kuus 4-5 päeval koolis ja e-õppe teel, lisandub praktika erialaga seotud ettevõttes. Õpe lõppeb kutseeksamiga.

 

Põhiõpingud: 

 • Kinnisvarahooldaja alusteadmised
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Erialane vene keel
 • Hoonete sisepuhastus- ja koristustööd
 • Krundi heakord ja haljastus
 • Ehitiste ja krundi rajatiste konstruktsioonide hooldus ja remont
 • Praktika hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide hooldusel ja heakorratöödel
Valikõpingud:
 • Maalritööd

 • Betoonitööd
 • Välishaljastuse rajamise alused
 • Väikevormide rajamine
 • Sillutiste rajamine
 • Hooldustööde eripära kultuuriväärtuslikel objektidel
 • Erialane inglise keel

 

Lõpetamisel saad:

 • Kooli tunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Kinnisvarahooldaja kutsetunnistuse

 

Õppekavaga saab tutvuda siin.

 

Õpilastel on võimalik taotleda õppetoetusi. Koolil on kõigi mugavustega soodne õpilaskodu.

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

Koolituskalender

Hiiumaa ametikooli täienduskoolitused pakuvad võimalust õppida uusi või arendada seniseid oskuseid ajaloosises Suuremõisa mõisakompleksis ja siinsetes töökodades. Oodatud on kõik huvilised nii Hiiumaalt kui kaugemalt. Tutvu meie koolituskalendriga ja küsi julgelt lisa. Oleme avatud erinevatele koostööprojektidele - leiame lahenduse just Sinu koolitusvajadusele!

 

 

 

 

 

Koolitus

Aeg

Maht

ak tundides

Hind

 
Tasulised koolitused        
Väikelaevajuhi koolitus

28. märts - 25. mai 2018

96 380  Registreerimine lõppenud!
Ettevalmistus rannakaluri 4. taseme kutseeksamiks

27.-29. september 2018

+ piirkondliku tellimuse alusel kokkuleppelisel ajal

40 159  Registreerun koolitusele
Eesti maa- ja linnaarhitektuur 24.-25. aprill 2018 24 66  Registreerun koolitusele
Turbapeenra rajamine 06. juuni 2018 8 33 Registreerun koolitusele
Turbapeenra rajamine 07. juuni 2018 8 33 Registreerun koolitusele
Heki rajamine 08. juuni 2018 6 20  Registreerun koolitusele
Meteoroloogia 16. juuni 2018 10 20 Registreerun koolitusele
Kiviktaimla rajamine 21. august 2018 10 33 Registreerun koolitusele
EELINFO Aiakujundus sügis 2018     Registreerun koolitusele
         

Hiiumaa Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Kõik kursused toimuvad täiendusõppe õppekorralduseeskirja alusel.

         

"Käib töö ja vile koos!" 

Praktikajuhendajate koolitus Suuremõisas

9.-10. märts ja

11. august 2018

48 TASUTA Registreerun koolitusele

"Käib töö ja vile koos!" 

Praktikajuhendajate koolitus Tallinnas

23.-24. märts ja

11. august 2018

48 TASUTA Registreerun koolitusele
         
Tasuta koolitused        
Rootsi keele jätkukursus 02.03.-25.05.2018 80 TASUTA Registreerimine lõppenud!
Ohtlike puude langetamine 16.-17.03. ja 06.-07.04. 2018 36 TASUTA Registreerimine lõppenud!
Puhastusteeninduse alused 23.-24.03; 06.-07.04 + 4 praktikapäeva aprillis 2018 60 TASUTA Registreerimine lõppenud!
E-portfoolio ja pilditöötlus 06.-07.04; 26.-27.04 ja 04.05.2018 38 TASUTA Registreerimine lõppenud!
Mööbli restaureerimine - viimistlusvahendite valiku põhimõtted 06.-07.04; 20.-21.04 ja  04.-05.05.2018 26 TASUTA Registreerimine lõppenud!
Traditsioonipõhiste vahvärkkonstruktsioonide valmistamise algkursus 09.-13.04; 28.05.-01.06. ja 25.-29.06.2018 120 TASUTA Registreerimine lõppenud!
Viljapuude lõikuse ja pookimisvõtete algkursus 23.-24.04 ja 14.-15.05.2018 32 TASUTA Registreerimine lõppenud!
SketchUP Pro algajatele 18.-20.05.2018 24 TASUTA Registreerun koolitusele
Rannikuala turismiettevõtja täienduskoolitus Aprill-oktoober 2018 80 TASUTA Registreerun koolitusele
Veoohutus ja koormate kinnitamine 10.-11.05.2018 20 TASUTA Registreerun koolitusele
Väikesadama töö õiguslikud alused 26.-27.05.2018 20 TASUTA Registreerun koolitusele
Floristi täienduskoolitus - seaded pulmaautodele 17.-18.05.2018 20 TASUTA Registreerun koolitusele
Söödav iluaed - lasteasutusse sobivad ilutaimed 14.-16.05.2018 28 TASUTA Registreerun koolitusele
Ürdiaed toitlustusasutusse 31.05. -  01.06.2018 24 TASUTA Registreerun koolitusele
Küttesüsteemi paigaldaja osakutse ettevalmistuskursus September-oktoober 2018 80 TASUTA Registreerun koolitusele
Raamatupidamise ja maksunduse algõpe koos raamatupidamistarkvara rakendamisega Oktoober-november 2018 80 TASUTA Registreerun koolitusele
Alustava ettevõtja baaskursus November-detsember 2018 96 TASUTA Registreerun koolitusele
Floristi täienduskoolitus - lauaseaded ja etikett November 2018 24 TASUTA Registreerun koolitusele
Etnograafiline lilleseade - jõulukroonid November 2018 20 TASUTA Registreerun koolitusele


Tasuta koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" mille kaudu toimuvad tööalased täienduskoolitused kõigis riiklikes kutseõppeasutustes.

 

Programmi otsesteks sihtgruppideks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud,
- keskhariduseta täiskasvanud;
- aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

 

Julgustame registreeruma kõiki huvilisi! Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud eelkõige tööealistele täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Registreerumisel on oluline oma osalemissoovi põhjendada, ainult seeläbi saame õppegrupiga liita huvilisi, kes ei kuulu otsestesse sihtgruppidesse.

Koolitustel ei saa osaleda riiklikul õppekohal õppivad isikud. Kõrgharidusega registreerujad lisatakse õppegruppi vabade kohtade olemasolul. 

 

Lisainfo telefonil 5690 7746 või aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 


 

Registreerun koolitusele

 

Nooremaednik, tase 3

 

 

 
Nooremaednik on oskustöötaja, kes täidab põhilisi tööülesandeid kõikides aianduse valdkondades – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses jm. Nooremaednik valib ja kasutab aiatöödeks sobivaid töövahendeid ja meetodeid, tegutsedes plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult. 
 
Tema põhilisteks tööülesanneteks on külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, hooldamine; saagi/toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine.
 
Nooremaednik töötab üldjuhul etteantud juhiste järgi ning osaleb tulemuslikult meeskonnatöös. Nooremaednik järgib head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.
 
Põhiharidusnõudeta õppesse on oodatud kõik erialast huvitatud - nii keskhariduse kui doktorikraadiga. Õppegrupi töös lähtutakse igaühe individuaalsetest võimetest ja vajadustest.
 

Põhiõpingud:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • köögiviljandus
 • puuviljandus
 • iluaiandus

Valikõpingud:

 • sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
 • aiakujundus
 • mesindus
 • lilleseadete valmistamine
 • kalmistuhaljastuse rajamine ja hooldamine
 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab õppekava rakenduskava.

 

Eriala õpilastel on võimalik taotleda õppe- ja/või eritoetust.

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad oma eriala häst tundvad hinnatud praktikud. Õppetöö toimub Suuremõisa mõisakompleksis, kooli käsutuses on suur iluaed ning ajalooline Inglise stiilis mõisapark.

 

Lõpetaja saab:

 • Hiiumaa Ametikooli lõputunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Nooremaedniku kutsetunnistuse

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

Haljasalade hooldaja, tase 4

 Tase 4, esmaõpe - kutseõpe vähemalt põhihariduse baasil, õppeaeg 9 kuud.

 

 


Haljasalade hooldaja on oskustööline, kelle põhiülesanded on istutusalade hooldamine: rohimine, väetamine, taimede lõikamine, kastmine, multšimine, taimekaitsetööd, haljasalade hooldamine, hekkide pügamine, muru niitmine, teede hooldus.
 

Haljasalade hooldaja kasutab oma töös erinevaid masinaid ja seadmeid. Ta töötab iseseisvalt, organiseerib oma tööd ja suudab töötada meeskonnas.  Haljasalade hooldaja töötab välitingimustes ja avalikus ruumis, töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Ta suhtub austusega elusloodusesse.

Õppekava moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • muru rajamine ja hooldamine
 • istutusalade rajamine ja hooldamine
 • keskkonnahoid ja maastiku hooldamine
 • sisehaljastuse hooldamine

 
Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab õppekava rakenduskava.
 
Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad erialase ettevalmistuse ja kogemustega õpetajad. Õppetöö toimub Suuremõisa mõisakompleksis, kooli käsutuses on suur iluaed ning ajalooline Inglise stiilis mõisapark.
 
Haljasalade hooldaja kursus lõppeb osakutse kutseeksamiga, mille edukal sooritamisel omistatakse sooritajale haljasalade hooldaja kutse.
 
Kooli astumiseks esita:

 • avaldus
 • haridust tõendav dokument
 • isikut tõendav dokument
 • 2 fotot


NB! Õppijatel peavad endal olema välitöödeks sobilikud tööriided ja isikukaitsevahendid.

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates