Projektid

Noorem-maastikuehitaja, tase 3

Tase 3, esmaõpe - kutseõpe põhihariduse nõudeta, õppeaeg 1 aasta.

 

 

Noorem-maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhilised tööd on maastikuehituse objekti ettevalmistamine, materjali ladustamine, mullatööd, istutamine jms. Noorem-maastikuehitaja osaleb aia või haljasala rajamisel ning teede ja müüride ehitamisel. Hooldustöödel ta rohib, niidab, väetab, teeb taimekaitset jm. Ta töötab põhiliselt juhendamisel ja mõnes kitsamas töölõigus iseseisvalt, järgides üksikasjalisi juhiseid. Noorem-maastikuehitaja töötab välitingimustes ja vajaduse korral avalikus ruumis, sellel kutsealal töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Ta suhtub austusega elusloodusesse. 

 

Põhiharidusnõudeta õppesse on oodatud kõik erialast huvitatud - nii keskhariduse kui doktorikraadiga. Õppegrupi töös lähtutakse igaühe individuaalsetest võimetest ja vajadustest.

 

Õppeperioodi jooksul läbitakse järgmised õppekava moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • muru rajamine ja hooldamine
 • istutusalade rajamine
 • sillutiste paigaldamine ja hooldamine
 • müüride ehitamine ja hooldamine
 • sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
 • aiaveekogude rajamine
 • piirete ehitamine
 • puidust ehitiste rajamine ja hooldamine

 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab õppekava rakenduskava.

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused.

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad oma ala praktikud. Õppetöö toimub restaureeritud Suuremõisa mõisakompleksis, kooli käsutuses on suur iluaed ning ajalooline Inglise stiilis mõisapark.

 
NB! Õppijatel peavad endal olema välitöödeks sobilikud tööriided ja isikukaitsevahendid.

 

Lõpetaja saab:

 

Kooli astumiseks esita:

 • avaldus
 • haridust tõendav dokument
 • isikut tõendav dokument
 • 2 fotot
 • alaealisel õpilaskandidaadil vanema või eestkostja nõusolek
 

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates