Projektid

Tasuta ESF kursused 2017

 

Uudiste, veebitekstide, pressiteadete ja e-kirjade kaasaegsed vormistusvõtted 17.-19.02.2017 20 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Rannikuala turismiettevõtja täienduskoolitus 22.02-07.04.2017 80 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus 09.-10.03;09.-10.11.2017 32 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Puhastusteeninduse baaskursus 16.-17.03.2017+praktika 60 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Mesinduse ABC 18.03.2017 + praktika 30 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Traditsioonipõhiste vahvärkkonstruktsioonide valmistamise algkursus NB! Uus algusaeg 17.04-31.06.2017 120 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Rootsi keele algkursus turismitöötajatele 21.03-03.05.2017 80 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Ettevõtte visuaalne identiteet kui mainekujundaja 07.-29.04.2017 48 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Väikeveekogud haljastuses 27.04-13.05.2017 38 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Veoohutus ja koormate kinnitamine 05.-06.05.2017 20 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Ohtlike puude langetamine 12.-13. ja 19.-20. mai 2017 36 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Väikesadama töö õiguslikud alused 25.-26.05.2017 20 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Viimistlustehnikad muinsuskaitsealustel objektidel 26.-28.05 ja 25.-27.08.2017 60 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Võsalõikamine metsauuendusel 13.-15.06.2017 25 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Sketch Up PRO algajatele 28.-30.06.2017 24 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!
Palkkonstruktsiooni toimeprintsiibid - enim levinud vead projekteerimisel ja ehitamisel 10.-11.07.2017 20 TASUTA Koolitusgrupp komplekteeritud!

 

T-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistuskursus september - november 2017 60 TASUTA Registreerimine on lõppenud!
Töötajate arendamine ja koolitamine 

03.-05.;10.-12.11.2017 

+ 1 päev nov./dets.-s 

74 TASUTA Registreerimine on lõppenud!
Arvuti, internet ja e-teenused algajatele

01.-02.;08.-09.;

15.-16.;22.-23.;

29.-30.11.2017

38 TASUTA Registreerimine on lõppenud!
Maastikuehituslike eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine  11.-27.10.2017 39 TASUTA Registreerimine on lõppenud!
Raamatupidamise ja maksunduse algõpe koos raamatupidamistarkvara rakendamisega 16.-18.10; 30.10-01.11; 15.11-18.11 2017 80 TASUTA Registreerimine on lõppenud!
Ohtlike puude langetamine 03.-04.;10.-11.11.2017 36 TASUTA Registreerimine on lõppenud!
Alustava ettevõtja baaskursus 14.-17.11; 28.11-01.12; 12.-15.12.2017 96 TASUTA Registreerimine on lõppenud!
Ettevalmistus floristi 4. taseme kutseeksamiks 01.-03.12.2017 24 TASUTA Registreerimine on lõppenud!
Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks 11.-15.12.2017 40 TASUT

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates