Projektid

Teade restaureerimistööde järelevalve hanke kohta

Hiiumaa Ametikool viib alates 07.07.2014 läbi lihthanke, et sõlmida hankeleping Suuremõisa mõisa peahoone osalisel restaureerimisel muinsuskaitselise ja omanikujärelevalve teostamiseks.

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates