Projektid

Teade ehitustööde kordushanke korraldamise lepingu sõlmimise kohta

Hiiumaa Ametikool ja Riigi Kinnisvara AS sõlmisid 23. aprillil 2014 lepingu, mille järgi Riigi Kinnisvara AS korraldab restaureerimisega seotud ehitustööde riigihanke ja teostab hanke­menetlusega seotud toimingud. Ehitustööde riigihange viiakse läbi avatud hankemenetlusena, elektroonses riigihangete keskkonnas.

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates