Projektid

Teade ehitushankes esitatud kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta

Kuna Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimise riigihankes esitatud pakkumused ületasid  hankelepingu eeldatavat maksumust ning täiendavate rahaliste vahendite kaasamine ei ole võimalik, lükkas Hiiumaa Ametikooli direktor riigihanke komisjoni  ettepanekul kõik pakkumused tagasi. Pakkumuste tagasilükkamise juriidiliseks aluseks on riigihangete seaduse § 49 lg 1 p 2 ja hankedokumendid p 10.1.1.

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates