Projektid

Teade ehitustööde riigihanke korraldamise lepingu sõlmimise kohta

Hiiumaa Ametikool ja Riigi Kinnisvara AS sõlmisid 22. jaanuaril 2014 lepingu, mille järgi Riigi Kinnisvara AS korraldab restaureerimisega seotud ehitustööde riigihanke ja teostab hankemenetlusega seotud toimingud. Ehitustööde riigihange viiakse läbi avatud hankemenetlusena, elektroonses riigihangete keskkonnas.

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates