Projektid

Bussijuht

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 6 kuud

 

Bussijuhi õppe eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks transporditeenuste valdkonnas bussijuhina ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 

Õpe toimub kord kuus 3-4-päevaste sessioonidena. Õppele lisandub praktika töökeskkonnas.

 • õppija vanus peab õpingute alustamisel olema vähemalt 24 aastat
 • sisseastumistingimuseks on B kategooria juhiload ja juhistaaž vähemalt 2 aastat (sh peab olema tehtud lõppastmekoolitus)
 • lisaks tuleb kandideerimisel esitada II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõend, mille väljastab perearst

 

Õpitakse:

 • sissejuhatus erialasse
 • erialane inglise keel
 • arvutiõpe
 • majanduse ja ettevõtluse alused
 • töö- ja keskkonnaohutus
 • õiguse alused
 • liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia
 • sõidukite tundmine ja käsitsemine
 • transpordi infrastruktuur ja ökonoomika
 • liiklusõpetus
 • sõitjate veo korraldus
 • klienditeenindus

 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest annab eriala õppekava.

 

Lõpetamisel saad:

 • lõputunnistuse  kutseõppe läbimise kohta
 • eksamite edukal sooritamisel Maanteeametis D-kategooria juhitunnistuse ja
 • bussijuhi kutsetunnistuse.

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused ja erinevad soodustused.

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad kogenud erialaõppejõud.

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

 
Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates