Projektid

Väikesadama spetsialist

Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 1 aasta.

 

 

Õppetöö toimub kord kuus 4-5 päevaste sessioonide ning e-õppena. Õppetööle lisandub praktika õpilase poolt valitud ettevõttes või organisatsioonis.

 

Väikesadama spetsialist on inimene, kes tunneb väikesadama eripära. Asjatundlikkus on vajalik nii suurte kui ka väikeste sadamate arendamisel. Väikesadama spetsialist töötab tavaliselt väikesadamas (st sadamas, mis teenindab peamiselt alla 24 m üldpikkusega aluseid: paate, kaatreid, jahte) või väikesadamatega seotud asutuses, organisatsioonis. Ta korraldab väikesadama tegevust ja puutub kokku nii ettevõtluse, veeliikluse, turismi, keskkonnahoiu kui meretranspordi, kalanduse jt valdkondadega.

 

Põhiõpingud:

 • Väikesadama spetsialisti alusteadmised
 • Väikesadama majandamine ja arenguvõimalused
 • Väikesadama taristu
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Väikelaeva juhtimine

 

Valikõpingud:

 • Veetekorraldus
 • Rannakalandus
 • Väikesadam kui kogukonnakeskus
 • Koostöövõrgustikud
 • Riskijuhtimine
 • Nakkevõrgu valmistamine
 • Merepääste alused

 

Õppekava vaata siit: väikesadama spetsialisti õppekava.

 

Lõpetamisel saad:

 • lõputunnistuse kutseõppe läbimise kohta,
 • võimaluse taotleda Veeteede Ametilt väikelaevajuhi tunnistust.

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused ja soodustused. Võimalik on kasutada ametikooli kõigi mugavustega õpilaskodu.

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 
Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates