Projektid

Teade õpilaskodu rekonstrueerimise riigihanke kohta

Hiiumaa Ametikool viib ajavahemikul 13.01.2012 kuni 07.02.2012 läbi avatud hankemenetluse õpilaskodu rekonstrueerimise hankelepingu sõlmimiseks. Hiiumaa Ametikooli volitatud esindajaks hanke teostamisel on AS Riigi Kinnisvara (riigihangete seaduse § 13 lg 2 alusel).
Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates