Projektid

HAK arengukava 2015-2020

 

On alanud Hiiuma Ametikooli arengukava 2015-2020 koostamine.


Uue perioodi arengu- ja tegevuskava koostamise eesmärkideks on määratleda kooli arengusuundade kokkulepe huvigruppide esindajate, vilistlaste ja kogu kollektiiviga, et tagada kooli jätkusuutlikkus, hinnata uue arengukava vastavust riiklike alusdokumentidega, nagu Elukestva õppe strateegia 2020, Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala arengukava „Tark ja tegus rahvas” 2015-2018 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse prognoos 2020.

 

Arengukava koostamise eesmärgiks on samuti suurendada kooli kollektiivi ühistunnet.

 

Kajastame kõiki arengukava protsessi sündmusi kooli kodulehel käesolevas alamenüüs ning vajalikud dokumendid ja viited on kättesaadavad Google dokumentide kaustas Hiiumaa Ametikooli arengukava 2015-2020 koostamine.

 

Ametikooli töötajate esimene koosolek toimub 5. jaanuaril 2015 kl 9.00-14.00 õppehoone arvutiklassis. Koosolekul teeme üheskoos kooli swot-analüüsi ning sõnastame uuesti põhiväärtused.


Arengukava koostamist juhivad üheskoos direktor, õppeosakonna juhataja ning arendus- ja koolitusjuht.

 

Juhtkonna nimel
Signe Leidt, arendus- ja koolitusjuht

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates